Toimia Ennen Ajattelua: Impulsiivisuuden Kahdet Kasvot

Impulsiivisuus Kysely

Kuinka Impulsiivinen Olet?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin arvioimalla omaa impulsiivisuuttasi asteikolla 1 (Ei ollenkaan impulsiivinen) - 5 (Erittäin impulsiivinen).

Kysymys 1: Onko sinulla vaikeuksia hillitä äkillisiä haluja tai reaktioita?

1 2 3 4 5

 

Toimia Ennen Ajattelua: Impulsiivisuuden Kahdet Kasvot

Impulsiivisuus on ihmisten käyttäytymisen piirre, joka voi ilmetä monin eri tavoin ja vaikuttaa elämänlaatuun sekä positiivisesti että negatiivisesti. Tässä artikkelissa tarkastelemme impulsiivisuutta sen syiden, oireiden, tyyppien ja vaikutusten näkökulmasta.

Syyt impulsiivisuudelle:

Impulsiivisuuden juuret voivat olla moninaiset, ja ne vaihtelevat yksilöittäin. Ympäristötekijöiden ja perintötekijöiden uskotaan vaikuttavan impulsiivisuuden kehittymiseen. Joitakin yleisiä syitä impulsiivisuudelle ovat:

 1. Stressi ja ahdistus: Korkea stressitaso tai jatkuva ahdistus voivat lisätä impulsiivisuutta, koska ne voivat heikentää kykyä hallita tunteita ja tekoja.
 2. Neurobiologiset tekijät: Aivojen toimintahäiriöt tai kemialliset epätasapainot voivat vaikuttaa impulsiivisuuden kehittymiseen.
 3. Kasvatus ja ympäristö: Lapsuuden kasvatus ja ympäristö voivat vaikuttaa impulsiivisuuden kehittymiseen. Esimerkiksi lapsena koettu trauma tai perheen impulsiivinen käyttäytyminen voi lisätä impulsiivisuutta aikuisiällä.

Impulsiivisuuden oireet:

Impulsiivisuus voi ilmetä moninaisina oireina. Yleisimpiä impulsiivisuuden oireita ovat:

 1. Nopeat ja hallitsemattomat reaktiot: Impulsiiviset ihmiset saattavat toimia ennen kuin he ovat harkitseet vaihtoehtoja tai seurauksia.
 2. Vaikeus pitää lupauksia: Impulsiiviset henkilöt saattavat lupautua asioihin helposti, mutta olla vaikeuksissa pitää lupauksensa.
 3. Riskialtis käyttäytyminen: Impulsiiviset yksilöt saattavat altistua enemmän riskeille, kuten uhkapelaamiselle tai päihteiden käytölle.

Impulsiivisuuden tyypit:

Impulsiivisuus ei ole yksi yhtenäinen ilmiö, vaan se voi ilmetä eri tyyppisinä käyttäytymismalleina. Yleisimpiä impulsiivisuuden tyyppejä ovat:

 1. Toiminnallinen impulsiivisuus: Tämä tyyppi viittaa impulsiiviseen käyttäytymiseen, joka on toiminnallisesti suuntautunutta. Esimerkiksi ostosten tekeminen ilman harkintaa tai spontaanien matkojen varaaminen voivat olla toiminnallisen impulsiivisuuden ilmauksia.
 2. Tunteellinen impulsiivisuus: Tämä tyyppi liittyy voimakkaaseen tunteiden hallinnan puutteeseen. Henkilö saattaa reagoida voimakkaasti tunteisiin ja toimia niiden mukaisesti ilman harkintaa.
 3. Käytöksellinen impulsiivisuus: Käytöksellinen impulsiivisuus voi ilmetä impulsiivisena käyttäytymisenä, kuten aggressiivisuutena tai fyysisinä reaktioina.

Kuinka impulsiivisuus vaikuttaa ja hyödyttää:

Impulsiivisuus voi vaikuttaa elämään sekä positiivisesti että negatiivisesti riippuen siitä, kuinka se ilmenee ja hallitaan. Joillekin ihmisille impulsiivisuus voi tarjota seuraavia etuja:

 1. Luovuus: Joissakin tilanteissa impulsiivisuus voi stimuloida luovuutta ja uusien ideoiden syntymistä.
 2. Sosiaalinen spontaanius: Impulsiivisuus voi tehdä ihmisistä sosiaalisesti aktiivisempia ja spontaaneja, mikä voi vahvistaa ihmissuhteita.
 3. Rohkeus: Tietyissä tilanteissa impulsiivisuus voi auttaa ottamaan riskejä ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin.

Toisaalta impulsiivisuus voi aiheuttaa ongelmia, kuten taloudellisia vaikeuksia, suhteiden rikkoutumista ja terveysriskejä. Siksi impulsiivisuuden hallinta on tärkeää. Terapia, itsetutkiskelu ja stressinhallintakeinot voivat auttaa ihmisiä hallitsemaan impulsiivista käyttäytymistään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että impulsiivisuus on monimutkainen piirre, joka voi vaikuttaa elämään monin eri tavoin. Sen syitä, oireita ja tyyppiä on tärkeää ymmärtää, jotta voidaan kehittää tehokkaita strategioita sen hallintaan ja hyödyntämiseen. Impulsiivisuus ei ole pelkästään haitallinen piirre, vaan sillä voi olla myös positiivisia vaikutuksia, kunhan sitä osataan hallita ja ohjata oikein.