Vittuako Se Köyhille Kuuluu Mitä Rikkaat Tekee

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #6330

  +
  Vittuako Se Köyhille Kuuluu Mitä Rikkaat Tekee?

  Suomessa käydään aktiivista keskustelua rikkaiden ja köyhien välisestä eriarvoisuudesta ja siitä, mikä on rikkaiden vastuu köyhyyden vähentämisessä. Joillekin ihmisille tuntuu olevan itsestään selvää, että rikkailla on moraalinen velvollisuus auttaa köyhiä ja että kaikkien tulisi ponnistella yhteiskuntamme tasa-arvoisuuden edistämiseksi. Toisaalta toiset ovat sitä mieltä, että kukin on vastuussa ainoastaan omasta elämästään ja että asemaa yhteiskunnassa ei voi jaotella niin yksiselitteisesti kuin rikkaat ja köyhät.

  Ensinnäkin on tosiasia, että Suomen sosiaaliturvajärjestelmä turvaa köyhille monia perusoikeuksia kuten asunnon, terveydenhuollon ja toimeentulon. Rikkailla ei ole moraalista velvollisuutta maksaa toisten elämän perusasioita – eikä heidän tarvitse vaikuttaa politiikkaan raha-automaateillaan. Tällainen ajatusmaailma johtaisi vain siihen, että rikkaiden identiteetti perustuisi rikkaana olemiseen eikä henkilökohtaiseen arvoon, jotka eivät perustu rahan määrään pankkitilillä. Lisäksi on huomionarvoista, että monessa tapauksessa rikkaat ovat saavuttaneet aseman yhteiskunnassa kovan työn ja uhrauksien avulla – eikä tällainen menestys tule ilman kovaa työtä ja sitkeyttä.

  Toisaalta on tärkeää ymmärtää, että yhteiskunnan syvälliset ongelmat eivät yksinkertaisesti lähde itsestään. Suomessa kuten muissakin länsimaissa on yhä kasvava kuilu rikkaiden ja köyhien välillä, minkä vuoksi rikkaiden vastuu on tärkeä ongelman korjaamisessa. Tässä mielessä rikkailla tulisi olla ymmärrystä ja empatiaa köyhiä kohtaan ja tukea niitä poliittisia toimia, jotka edistävät tasa-arvoisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnan kaikilla tasoilla.

  Lopuksi on tärkeää huomata, että köyhyyden vähentämiseen liittyy monia muitakin toimijoita kuin rikkaat. Poliitikoilla on avainasema yhteiskunnallisen tasa-arvoisuuden vahvistamisessa, ja myös tavallisilla ihmisillä on mahdollisuus tehdä osansa pienissä ja suurissa teoissaan. Esimerkiksi hyväntekeväisyyteen osallistuminen, kotityötään ja vapaa-aikaansa käyttäminen perheen ja ystävien auttamiseen ja syrjäytyneiden tukemiseksi – kaikki nämä ja monet muut teot auttavat vähentämään köyhyyden vaikutusta yhteiskuntamme kaikissa kerroksissa.

  Lopuksi voidaankin todeta, että vittuako se köyhille kuuluu mitä rikkaat tekee on monitunteinen ja monimutkainen kysymys. Vaikka oikea vastaus tähän kysymykseen ei olekaan yksiselitteinen, on tärkeää ymmärtää, että yhteiskunnassa vallitseva eriarvoisuus kuormittaa meitä kaikkia. Jokaisella on vaikutusmahdollisuus yhteiskunnan suuntaan omien arvojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja nauttia maailman kaikesta kauneudesta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.