Miten Yrityksen Arvo Määräytyy

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #1083

  +

  Miten Yrityksen Arvo Määräytyy?

  Yrityksen arvo on keskeinen käsite yritysmaailmassa. Se kuvaa yrityksen taloudellista arvoa ja sen merkitystä omistajille, sidosryhmille ja markkinoille. Yrityksen arvo on kuitenkin monimutkainen asia eikä sitä voi määrittää yksiselitteisesti. Tässä artikkelissa tarkastelemme, miten yrityksen arvo määräytyy.

  Yleistä

  Yrityksen arvo määräytyy sen kyvystä tuottaa tulevaisuudessa rahavirtoja. Arvo lasketaan diskontattujen tulevien rahavirtojen perusteella, mikä tarkoittaa sitä, että tulevien kassavirtojen arvo lasketaan nykyhetkeen yleisen korkotason mukaisesti. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että mitä paremmin yritys pystyy tuottamaan rahavirtoja tulevaisuudessa, sitä korkeampi sen arvo on.

  Tulovirtapohjaiset menetelmät

  Yrityksen arvoa voidaan laskea eri menetelmillä. Tässä yhteydessä tarkastelemme tulovirtapohjaisia menetelmiä.

  Yksinkertaisin tulovirtapohjainen menetelmä on yrityksen tuloksen kertominen kertoimella. Kyseessä on P/E-kerroin eli osakkeen hinta jaettuna osakekohtaisella tuloksella. Tämä menetelmä soveltuu lähinnä pörssiyhtiöille, joiden tase on vakaalla pohjalla ja joiden kulut ovat hyvin ennustettavissa.

  Laajemman kuvan yrityksen arvosta saa käyttämällä diskontattujen kassavirtojen menetelmää (DCF). Tämä menetelmä soveltuu enemmän pienille ja keskisuurille yrityksille. DCF-menetelmässä lasketaan tulevan kassavirran nykyarvo. Tämä voidaan laskea kahdella tavalla: joko ennustamalla tulevat kassavirrat tai arvioimalla yrityksen voittojen kasvuvauhti.

  Markkina-arvopohjaiset menetelmät

  Markkina-arvopohjaisissa menetelmissä yrityksen arvo perustuu sen liiketoiminnan ja tiettyjen tunnuslukujen vertailuun muihin yrityksiin. Tärkeitä tunnuslukuja ovat P/E-kerroin, P/B-kerroin (osinkokorjattu tasearvo), EV/EBITDA-kerroin (yrityksen arvo / käyttökate) ja P/S-kerroin. Markkina-arvopohjaiset menetelmät sopivat parhaiten yrityksille, joiden toimialalla on vakiintuneet tunnusluvut ja toimialan kilpailutilanne on vakaa.

  Yrityksen kasvupotentiaali

  Yrityksen kasvupotentiaali on yksi keskeinen tekijä sen arvon määräämisessä. Mikäli yrityksellä on hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevaisuudessa, sen arvo todennäköisesti kasvaa. Kasvupotentiaalia voi arvioida esimerkiksi yrityksen markkina-aseman vahvuuden ja markkinoiden kehitystrendien perusteella.

  Yrityksen tase

  Yrityksen taseella on myös merkitystä sen arvon määräämisessä. Vahva tase vähentää yrityksen riskiä ja lisää sen houkuttelevuutta sijoituskohteena. Taseen tärkeimpiä tunnuslukuja ovat omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. Omavaraisuusaste kertoo yrityksen oman pääoman osuuden suhteessa taseen loppusummaan, kun taas nettovelkaantumisaste kertoo nettovelan määrän suhteessa taseen loppusummaan.

  Yhteenveto

  Yrityksen arvo määräytyy sen kyvystä tuottaa rahavirtoja tulevaisuudessa. Yrityksen arvo voidaan laskea tulovirtapohjaisilla tai markkina-arvopohjaisilla menetelmillä. Tärkeitä tekijöitä yrityksen arvon määrittämisessä ovat sen kasvupotentiaali ja taseen vahvuus.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.