Miten Valmiiksi Tullaan

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #4734

  +
  Miten valmiiksi tullaan?

  Suomessa asumista pidetään yleisesti ottaen turvallisena ja hyvinvointia edistävänä. Tietyt seikat voivat kuitenkin olla ulkomaalaistaustaisille haasteellisia, kun he yrittävät sopeutua uuteen ympäristöön. Tällaisia haasteita voivat olla esimerkiksi kielitaidon parantaminen, opiskelu- ja työelämän aloittaminen sekä sosiaalisten suhteiden solmiminen.

  Kielitaito on tärkeässä osassa, kun yritetään sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomen kieli on monelle erittäin haastava oppimiskohde, joten sen opiskeleminen vaatii paljon aikaa ja vaivaa. Tärkeää kuitenkin on, että opiskelu aloitetaan mahdollisimman pian muuton jälkeen, sillä se helpottaa arkipäivän asioiden hoitamista ja avaa uusia mahdollisuuksia.

  Opiskelupaikan saaminen Suomessa on myös tärkeä osa valmistautumista. Monet työnantajat ja koulut käyttävät koeaikoja, joiden tarkoituksena on testata hakijan soveltuvuutta tehtävään. Koeajojen aikana on tärkeää osoittaa omaa motivaatiota, asennetta ja kykyä oppia uusia asioita. Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on myös mahdollista opiskella erilaisia tutkintoja, ja koulutusjärjestelmä tarjoaa monia eri mahdollisuuksia uraansa aloittaville.

  Työnhaku Suomessa vaatii myös omat taitonsa. Suurin osa työpaikoista haetaan netin kautta, mutta myös työhönottohaastattelut ovat edelleen yleisiä. Haastattelun tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa hakijan osaamisesta, ominaisuuksista ja asenteesta. On tärkeää valmistautua hyvin haastatteluun ja esittää omaa osaamistaan ja motivaatiotaan. Suomessa on myös hyvä käyttää oikeutta työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon tarkoituksena on ylläpitää työntekijän terveyttä ja auttaa työntekijää jaksamaan työssään paremmin.

  Sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä myös sopeutumisessa uuteen ympäristöön. Suomessa on monenlaisia harrastusmahdollisuuksia, joiden avulla voi solmia uusia ystävyyssuhteita. Seurakunnat, urheiluseurat, yhdistykset ja muut vastaavat tahot tarjoavat monia erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Myös vapaaehtoistyötä tekemällä voi solmia uusia ystävyyssuhteita.

  Valmistautuminen ja sopeutuminen Suomessa asumiseen vaatii aikaa ja vaivaa. Kun kielitaito kehittyy, opiskelu- ja työpaikka on saatu, ja sosiaaliset suhteet solmittu, helpottuu arki huomattavasti. Suomen yhteiskunta tarjoaa monia eri mahdollisuuksia, joiden avulla voi kehittää itseään ja saavuttaa tavoitteensa. Kannattaa rohkaistua ja tarttua tilaisuuteen!
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.