Miten Väline Vaikuttaa Kielenkäyttöön

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #1252

  +

  Miten väline vaikuttaa kielenkäyttöön

  Johdanto

  Nykyään kommunikointi tapahtuu yhä enemmän erilaisten välineiden välityksellä, kuten puhelimella, tietokoneella tai tabletilla. Näiden välineiden käytön myötä myös kielenkäyttö muuttuu. Tämän artikkelin tarkoituksena on käsitellä sitä, miten väline vaikuttaa kielenkäyttöön.

  Väline vaikuttaa viestin laatuun

  Viestin laatuun vaikuttaa paljon kommunikointiväline, sillä eri välineet mahdollistavat eri tavalla informaation jakamisen. Esimerkiksi kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä on mahdollista havaita myös ei-verbaalista viestintää, kuten eleitä ja ilmeitä. Tietokoneella tai puhelimella taas käytetään usein lyhyitä viestejä, joissa tarkkuus ja selkeys ovat tärkeitä.

  Myös kielenkäytön tyylissä eri välineiden vaikutus näkyy selkeästi. Esimerkiksi sähköpostiviestejä kirjoittaessa kielen käyttö voi olla muodollisempaa verrattuna chat-viestittelyyn, jota usein leimaa lyhyt ja vähemmän tarkka kielenkäyttö. Myös some-viestittelyssä saattaa käyttää erilaista kieltä kuin esimerkiksi virallisessa sähköpostiviestinnässä.

  Väline vaikuttaa vuorovaikutukseen

  Kommunikointiväline vaikuttaa myös siihen, miten vuorovaikutus eri osapuolten välillä tapahtuu. Esimerkiksi kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä kahden ihmisen välillä on helppo havaita, ellei toinen ole keskittynyt keskusteluun. Tekstin välityksellä tämä ei ole yhtä helppoa havaita, sillä ihmiset voivat vastata viestivälineestä huolimatta ilman, että he keskittyvät täysin keskusteluun.

  Myös keskustelun nopeus vaikuttaa tapaan, jolla viestiä käytetään. Chat-viestiensä nopeuden vuoksi lyhyet ja vähemmän tarkat viestit ovat yleisempiä chattaamisessa. Sähköpostiviestittelyssä tilanne on erilainen, sillä vastausaikaa on yleensä hieman enemmän.

  Väline vaikuttaa kielenkäytön monimuotoisuuteen

  Erilaiset kommunikointivälineet vaikuttavat myös kielenkäytön monimuotoisuuteen. Kasvokkain tapahtuvissa keskusteluissa käytetään yleensä enemmän kielen monimuotoisuutta, jolloin käytössä on enemmän erilaisia ilmaisuja ja sanoja. Tekstiviesteissä ja chat-keskusteluissa käytetty kieli sen sijaan on usein yksinkertaisempaa ja tiiviimpää.

  Sosiaalisessa mediassa, kuten Twitterissä ja Instagramissa, käytetään usein lyhyitä ja napakoita lauseita. Tämä johtuu siitä, että pitkiä tekstejä ei saa kirjoittaa tai että monet käyttävät palveluja enemmän puhelimen kautta, jolloin näytön koko vaikuttaa siihen, kuinka paljon tekstiä on mukava lukea.

  Päätelmä

  Kommunikointivälineet vaikuttavat siis monella tavalla kielenkäyttöön niin laadun, tyylin kuin monimuotoisuudenkin suhteen. On tärkeää huomioida erilaiset välineet viestin laadun ja tyylin suhteen, sillä esimerkiksi sama viesti saattaa kuulostaa erilaiselta, kun se lähetetään eri kommunikointivälineellä. Lopuksi on hyvä muistaa, että kommunikointivälineen avulla välitettävä viesti on aina tärkeintä, ja juuri se pitää olla selkeästi viestijän mielessä riippumatta kommunikointivälineestä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.