Miten Vaihtaa Sukunimi

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #3864

  +

  Miten vaihtaa sukunimi Suomessa?

  Suomessa on mahdollista vaihtaa sukunimeä monissa eri tilanteissa. Tässä artikkelissa kerromme, miten voit vaihtaa sukunimeä avioliiton, adoptiovanhemmuuden, nimenmuutoksen tai sellaisen sukunimen tilalle, joka on muodoltaan vaikea, muistisäännöltään hankala tai loukkaava.

  Avioliiton kautta sukunimen vaihto

  Suomen lainsäädännön mukaan aviopuolisoilla on oikeus vaihtaa sukunimeä sellaiseksi, joka on uuden aviopuolison aiempi sukunimi, jollei siihen ole painavaa estettä. Sukunimilakia sovelletaan myös rekisteröityihin parisuhteisiin.

  Tässä tapauksessa sukunimen muutos onnistuu ilmoittamalla nimenmuutospyynnöstä maistraatille. Muutos tulee voimaan aikaisintaan silloin, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde on solmittu.

  Sukunimen vaihto adoptiovanhemmuuden kautta

  Jos henkilö adoptoi lapsen ja haluaa siinä yhteydessä muuttaa sukunimeään, tämä on mahdollista tehdä ilmoittamalla asiasta maistraatille. Nimenmuutospyyntö tulee tehdä neljän kuukauden kuluessa lapsen ottamisesta huollettavaksi.

  Henkilöllä on oikeus adoptoida korkeintaan yksi lapsi. Nämä nimenmuutosoikeudet ovat käytettävissä vain kerran.

  Nimenmuutoksen kautta sukunimen vaihto

  Sukunimen muuttaminen on mahdollista muun muassa silloin, jos elämäntilanne muuttuu tai jos nykyinen sukunimi on muodoltaan hankala tai muistisäännöltään vaikea.

  Sukunimen muuttaminen edellyttää nimenmuutospyynnön tekemistä maistraatille. Nimenmuutoksen myöntämisperuste on siis vakiintuneen käytännön ja hyvän tavan mukaisesti harkinnanvarainen asia.

  Mistä syistä sukunimen muuttaa?

  Sukunimen muuttamiselle on monia syitä. Nimeä vaihtaessa on tärkeää tunnistaa henkilökohtaiset syyt, jotka ovat ohjanneet nimenmuutosprosessia.

  Sukunimen muuttamisen yleH2in syynä voi olla se, että nykyinen sukunimi liittyy huonoihin muistoihin tai vanhaan elämäntilanteeseen. Muutos voidaan nähdä myös ulospäin osoituksena henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen polusta.

  Sukunimen muutos voi johtua myös siitä, että nykyinen sukunimi on muodoltaan vaikea tai muistisäännöltään hankala. Sukunimen vaihtaminen helpottaa silloin nimimuistiongelmaa, johon voi liittyä esimerkiksi henkilötunnuksen muistaminen.

  Lopulta sukunimen vaihtoa voidaan harkita myös silloin, jos nykyinen sukunimi on loukkaava tai rasistinen.

  Mitä kannattaa pohtia sukunimen muutosta harkitessa?

  Sukunimen muutosta harkitessa on hyvä pohtia muutamia kysymyksiä. On tärkeää miettiä omaa henkilökohtaista suhdetta vanhaan sukunimeen sekä uuden sukunimen merkitystä ja yhteyttä omaan henkilökohtaiseen tarinaan.

  On hyvä miettiä, miten uusi sukunimi vaikuttaa omaan identiteettiin sekä näin tehdyn nimenmuutoksen vaikutusta läheisiin ihmisiin ja yhteisöihin.

  Sukunimen muutosta harkitessa on hyvä muistaa myös käytännön seikkoja, kuten nimenmuutoksen vaikutusta virallisiin asiakirjoihin ja henkilötunnuksen hakemiseen.

  Johtopäätös

  Sukunimen muuttaminen on Suomessa mahdollista avioliiton, adoptiovanhemmuuden, nimenmuutoksen tai rasismin uhrina olemisen vuoksi. Nimenmuutoksen hakeminen edellyttää aina nimenmuutospyynnön tekemistä maistraatille.

  Sukunimen vaihtaminen on henkilökohtainen päätös, joka vaikuttaa omaan identiteettiin ja ympäröivään yhteisöön. Ennen kuin sukunimen muutosta harkitsee, on hyvä pohtia oman henkilökohtaisen suhteen vanhaan sukunimeen sekä uuden sukunimen merkitystä omaan henkilökohtaiseen tarinaan.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.