Miten Ulosotto Etenee

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #2397

  +
  Miten Ulosotto Etenee

  Ulosotto on menettely, jolla velallisen omaisuutta voidaan ulosmitata velan maksamiseksi. Ulosotto etenee usein seuraavasti:

  1. Huomautus

  Ennen ulosoton aloittamista velkojan on ensin lähetettävä huomautus velalliselle. Huomautuksella velkoja ilmoittaa velalliselle velan määrän ja muistuttaa, että velka on maksettava. Huomautukseen liitetään usein myös maksukehotus, joka kehottaa velallista maksamaan velan tiettynä aikana.

  2. Ulosottoperuste

  Jos velallinen ei ole maksanut huomautuksen jälkeen, velkoja voi aloittaa ulosoton. Ulosoton aloittamiseksi tarvitaan ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama maksuvaatimus tai vakuutuskirja. Ulosottoperusteella velkoja osoittaa, että hänellä on oikeus periä velkaa ulosoton avulla.

  3. Ulosottotoimihenkilö

  Ulosottoon liittyy aina ulosottotoimihenkilö, joka toimii velkojan lukuun ja huolehtii ulosoton käytännön järjestelyistä. Ulosottotoimihenkilö on usein ulosottomies, jonka tehtävänä on esimerkiksi huolehtia ulosmitattavan omaisuuden myynnistä tai ulosottoperusteen täytäntöönpanosta.

  4. Ulosmittaus

  Ulosmittaus tarkoittaa velallisen omaisuuden takavarikointia ja myymistä velan maksamiseksi. Ulosmittaus voi kohdistua esimerkiksi palkkaan, omaisuuteen tai tilille talletettuihin varoihin. Ulosmittausta edeltää usein huomautus ja maksukehotus, joilla velkoja yrittää saada velallisen maksamaan velan vapaaehtoisesti.

  5. Myynti

  Ulosmitatun omaisuuden myynti on yksi ulosoton vaiheista, ja sen tarkoituksena on saada rahaa velan maksamiseksi. Myytävä omaisuus voi olla esimerkiksi ajoneuvo, huonekaluja tai kodinkoneita. Velallinen voi ennen myyntiä yrittää sopia velan maksusta velkojan kanssa, jolloin myynniltä voidaan välttyä.

  6. Velan maksaminen

  Jos velallinen maksaa velan ulosoton alkaessa, ulosotto lopetetaan ja velka katsotaan maksetuksi. Velallinen voi myös maksaa ulosmittauksen kohteena olevan omaisuuden arvon ulosottotoimihenkilölle, jolloin omaisuus palautetaan velalliselle.

  Yhteenveto

  Ulosotto on menettely, jolla velallisen omaisuutta voidaan ulosmitata velan maksamiseksi. Ulosoton eteneminen alkaa usein huomautuksesta, jonka jälkeen tarvitaan ulosottoperuste. Ulosottoon liittyy aina ulosottotoimihenkilö, joka huolehtii ulosoton käytännön järjestelyistä. Ulosmittaus tarkoittaa velallisen omaisuuden takavarikointia ja myymistä velan maksamiseksi. Ulosmittausta edeltää usein huomautus ja maksukehotus, ja myynnin jälkeen saatu raha käytetään velan maksamiseen. Jos velallinen maksaa velan ulosoton alkaessa, ulosotto lopetetaan ja velka katsotaan maksetuksi.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.