Miten Työkykyarviointi Tehdään

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #1497

  +

  Miten työkykyarviointi tehdään?

  Työkykyarviointi on prosessi, jossa arvioidaan henkilön edellytyksiä selviytyä omasta työstään. Työkykyarvioinnin tarkoituksena on selvittää työntekijän voimavarat, osaaminen, kokemus, terveydentila ja työturvallisuus. Työkykyarviointi auttaa työnantajaa selvittämään, miten työntekijän työkuormitusta voidaan keventää ja antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää osaamistaan.

  Työkykyarvioinnin voi tehdä omasta aloitteesta, työnantajan tai työterveyshuollon pyynnöstä. Työkykyarvioinnin toteuttaa yleensä työterveyshuolto tai ammattitaitoinen palveluntarjoaja. Prosessi voi koostua erilaisista vaiheista, joista tärkeimmät ovat:

  1. Työpaikkaselvitys

  Työpaikkaselvityksen avulla selvitetään työn vaatimukset ja työympäristö. Tämä auttaa ymmärtämään, millaisia työtehtäviä työntekijä tekee ja miten ne vaikuttavat hänen terveydentilaansa. Selvityksessä tarkastellaan myös mahdollisia riskitekijöitä työympäristössä, kuten melua, pölyä tai kemikaaleja.

  2. Työntekijän haastattelu ja terveystarkastus

  Työntekijän haastattelu auttaa selvittämään työntekijän henkilökohtaiset voimavarat, elämäntilanteen ja terveydentilan. Haastattelussa tarkennetaan myös työpaikkaselvityksen havaintoja ja pohditaan, miten mahdollisiin ongelmiin voisi puuttua. Terveystarkastuksen yhteydessä arvioidaan henkilön fyysinen ja psyykkinen terveys sekä toimintakyky.

  3. Työ- ja toimintakykytestit

  Tämä vaihe sisältää erilaisia testejä, joilla mitataan työ- ja toimintakykyä. Testeillä selvitetään henkilön fyysinen ja psyykkinen kunto, motoriset taidot, keskittymiskyky, muisti ja vuorovaikutustaidot. Testien tulosten perusteella voidaan arvioida henkilön kykyä selviytyä tietyistä työtehtävistä.

  4. Palautepalaveri

  Työkykyarviointiprosessin lopuksi pidetään palautepalaveri, jossa käydään läpi arvioinnin tulokset ja keskustellaan toimenpiteistä, joilla voitaisiin edistää työkykyä. Palaverin tavoitteena on saada aikaan yhteisymmärrys siitä, millaisia muutoksia tarvitaan henkilön työtehtävissä, työympäristössä ja elämäntilanteessa.

  Työkykyarvioinnin tarkoituksena on löytää keinoja, joilla työkykyä voidaan parantaa ja ylläpitää. Arvioinnin avulla voidaan ehkäistä terveysongelmia, vähentää poissaoloja ja parantaa työhyvinvointia. Yrityksille työkykyarviointi tuo merkittäviä säästöjä, sillä sairastavuuden vähentyminen ja poissaolojen lyhentyminen vähentää kustannuksia.

  Kaikki työntekijät hyötyvät työkykyarvioinnista, koska sen avulla lähtötilanne selvenee ja tarvittavat toimenpiteet voidaan aloittaa ajoissa. Työkykyarvioinnin toteutuksessa on tärkeää huomioida henkilön yksityisyys ja arkaluonteisuus. Työterveyshuollolla pitää olla riittävät tietoturvakäytännöt ja työkykyarvioinnin tulosten pitää jäädä vain ammattilaisten tietoon.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että työkykyarviointi on tärkeä osa työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Sen avulla voidaan tunnistaa henkilön työstä johtuvat terveysriskit ja löytää keinoja, joilla työympäristöä ja -kuormitusta voidaan keventää. Työkykyarvioinnin avulla työntekijälle voidaan tarjota myös mahdollisuus kehittää osaamistaan ja siten nostaa motivaatiota ja työssä jaksamista. Kaikki työntekijät voivat hyötyä työkykyarvioinnista, joten sen merkitystä ei pidä aliarvioida.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.