Miten Tilinpäätös Esitellään

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #5028

  +
  Miten Tilinpäätös Esitellään

  Tilinpäätös on yrityksen talouden kokonaiskuva, joka koostuu tuloslaskelmasta, taseesta ja liitetiedoista. Tilinpäätös on virallinen dokumentti, joka on laadittava vuosittain ja sen esittämisellä on tärkeä merkitys yrityksen sidosryhmille, kuten omistajille, johtajille, veroviranomaisille ja asiakkaille. Miten tilinpäätös esitellään suurelta yleisöltä kertoo paljon yrityksen läpinäkyvyydestä ja vastuullisuudesta.

  Tilinpäätöksen esittely alkaa yleensä tekemällä yhteenveto tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden tietojen pohjalta pystyy luomaan kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen omistajat, toimitusjohtajat ja veroviranomaiset käyttävät tätä tietoa ymmärtääkseen, kuinka yrityksen taloudellinen tilanne on kehittynyt ja voidaanko erilaisia päätöksiä tehdä sen perusteella.

  Tuloslaskelman yhteydessä voidaan kertoa myös mistä yritys on saanut tulonsa ja kuinka paljon ole sijoittanut toimintaansa. Tämä antaa tärkeää tietoa siitä, millaisia riskejä yrityksellä on ja kuinka paljon se on valmis ottamaan riskejä tulevaisuuden suhteen.

  Tuloksen esittelyn lisäksi tilinpäätös sisältää taseen, joka kertoo yrityksen varallisuudesta ja veloista. Taseessa esitetään yrityksen omaisuus, kuten kiinteistöt ja auto, sekä velat, kuten pankkilainat ja muut lyhytaikaiset velat. Tase kertoo yrityksen varallisuuden arvon ja sen pohjalta voidaan arvioida yrityksen taloudellista asemaa.

  Kun taloudellinen tilanne on esitetty tuloslaskelman ja taseen avulla, voidaan siirtyä tarkastelemaan yrityksen liitetietoja. Liitetiedoista löytyy tärkeää tietoa esim. yrityksen strategiasta, riskienhallinnasta, tilinpäätöksen laatimisessa käytetyistä periaatteista, palkkakuluista ja muista kuluista.

  Tilinpäätöksen esittäminen onnistuu kuitenkin vain, jos dokumentti on selkeä ja ymmärrettävä. Yrityksen toimitusjohtajan on huolehdittava, että tilinpäätös on kirjoitettu selkeästi ja totuudenmukaisesti, jotta sidosryhmät voivat ymmärtää yrityksen toiminnan ja taloudellisen tilanteen.

  On myös tärkeää, että tilinpäätös on esitelty järjestelmällisesti ja helposti lähestyttävästi. Tilinpäätöksessä on syytä käyttää graafisia esityksiä ja muita visuaalisia apuvälineitä, jotta tilinpäätös ei ole vain tekstipommi. Yhteenveto tilinpäätöksestä kannattaa esitellä pictogrammeilla, diagrammeilla ja muilla selkokielellä esitettävillä visuaalisilla ratkaisuilla.

  Tilinpäätöksen esittely on yksi keskeisistä tavoista, joilla yrityksen johto voi esittää yrityksen edistymistä ja taloudellista tilannetta omistajille, sidosryhmille ja asiakkaille. Selkeä ja ymmärrettävä tilinpäätöksen esitystapa osoittaa yrityksen vastuullisuutta ja avoimuutta sen toiminnan suhteen. Yrityksen johdon kannattaa investoida resursseja tilinpäätöksen esittämisessä, jotta tilinpäätös olisi ymmärrettävä kaikille ja sitä kautta helpommin hyödynnettävissä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.