Miten Tehdään Yhtymän Purku

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #6276

  +

  Miten Tehdään Yhtymän Purku?

  Yhtymän purku tarkoittaa yhtymässä olevien henkilöiden sopimaa menettelyä, jolla yhtymän omaisuus jaetaan ja yhtymä päättyy. Yhtymän purkamisesta on pidettävä huolta kirjanpitolain mukaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten yhtymän purku tehdään Suomessa.

  Yhtymän purku Suomessa

  Yhtymän purku voidaan aloittaa vain, jos kaikki yhtymässä olevat henkilöt ovat yhtä mieltä siitä. Tämän jälkeen on päätettävä, miten yhtymän omaisuus jaetaan yhtymässä olevien henkilöiden kesken. Jako voidaan tehdä yhtymän omaisuuden arvon mukaan tai henkilöiden sopimalla tavalla.

  Jotta yhtymän purku voi tapahtua, on siinä oltava mukana paikalla oleva kirjallinen sopimus jakamisesta. Sopimuksen on oltava selkeä ja yksityiskohtainen, jotta siitä on helppo ymmärtää yhtymän omaisuuden jakamisen prosessi. Sopimuksen on oltava myös kaikkien yhtymässä olevien henkilöiden allekirjoittama, jotta he ovat sopineet jakamisesta.

  Yhtymän omaisuuden jakaminen

  Yhtymän omaisuus jaetaan yhtymässä olevien henkilöiden kesken. Yhtymän omaisuus voi sisältää esimerkiksi rahaa, kiinteistöjä, autoja ja muita omaisuuseriä. Yhtymän omaisuuden jakaminen onnistuu parhaiten, kun jokainen yhtymässä oleva henkilö tietää omaisuuden arvon ja suunnittelee sen jakamisen.

  Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat omaisuuden jakamiseen, ovat yhtymässä olevien henkilöiden omaisuuden arvo ja omaisuuden jakosopimus. Jos yhtymässä olevissa henkilöissä on erimielisyyksiä omaisuuden jakamisessa, heidän on käännyttävä asianajajan puoleen, jotta prosessi etenee oikein ja sovitusti.

  Kirjanpitosäännökset ja ilmoitukset

  Yhtymän purku on kirjattava kirjanpitoon. Jos yhtymään kuuluu elinkeinotoimintaa harjoittavia henkilöitä, heidän on lisäksi ilmoitettava Verohallinnolle yhtymän purusta. Ilmoituksen yhteydessä tulee ilmoittaa, että yhtymän toiminta on loppunut sekä yhtymän purkamisen syy ja ajankohta.

  Yhtymän purku ja verotus

  Yhtymän purku voi vaikuttaa yhtymässä olevien henkilöiden verotukseen. Omaisuuden jakamisesta aiheutuvia kuluja voidaan vähentää verotuksessa, mutta omaisuuden myynnistä ja jakamisesta aiheutuvia voittoja verotetaan eri tavalla kuin normaalisti. Verotukseen liittyvät kysymykset onkin hyvä selvittää etukäteen veroviranomaisten kanssa.

  Johtopäätökset

  Yhtymän purku on sopimukseen perustuva menettely, jota voi käyttää yhtymässä olevien henkilöiden omaisuuden jakamiseen. Yhtymän purkamiseen tulee kuitenkin liittää kirjallinen sopimus, jonka kaikki yhtymässä olevat henkilöt allekirjoittavat. Tässä sopimuksessa on hyvä sopia yksityiskohtaisesti siitä, miten omaisuus jaetaan.

  Yhtymän purku vaikuttaa myös yhtymässä olevien henkilöiden verotukseen. Koska yhtymän purkuun liittyy verotukseen liittyviä kysymyksiä, niitä on hyvä selvittää etukäteen veroviranomaisten kanssa. Kun yhtymän purku tehdään oikein ja sovitusti, sen avulla voidaan jakaa omaisuus ja lopettaa yhtymän toiminta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.