Miten Tehdä Vaatimusmäärittely

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #6159

  +

  Miten Tehdä Vaatimusmäärittely

  Vaatimusmäärittely on tärkeä osa projektinhallintaa monissa organisaatioissa ja yrityksissä. Se sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen projektin vaatimuksista ja toimenpiteistä, jotka tarvitaan projektin toteuttamiseen. Tässä artikkelissa kerromme, miten tehdä vaatimusmäärittely Suomessa asuville ihmisille.

  Vaatimusmäärittelyn Tarkoitus

  Vaatimusmäärittelyn tarkoitus on määritellä tarkasti, mitä projekti tarvitsee onnistuakseen ja suoriutuakseen hyvin. Se on myös tärkeä dokumentti projektin hallinnoijalle, kehittäjille ja sidosryhmille, kuten asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Vaatimusmäärittelyn avulla voidaan hallita projektin riskit ja varmistaa sen onnistuminen.

  1. Projektin Tavoitteet

  Ensimmäinen asia, joka täytyy selvittää on, miksi projektia ollaan toteuttamassa. On tärkeää, että projektin tavoitteet kirkastetaan kaikille projektiin osallistuville henkilöille. Tämä auttaa ymmärtämään projektin kokonaisuutta ja sen merkitystä.

  2. Projektin Rajaus

  Tämä kohde kertoo, mitä projektin tulee kattaa. Projektin rajaus saattaa muuttua projektin edetessä, mutta on tärkeää, että projektiin osallistuvat henkilöt ovat samaa mieltä siitä, mihin projekti keskittyy ja miksi se keskittyy juuri siihen.

  3. Projektin Sidosryhmät

  Kaikki projektiin liittyvät henkilöt tai organisaatiot tulisi luetella tällä kohdalla. Tämä kohde auttaa projektin hallinnoijaa kommunikoimaan projektista yksityiskohtaisesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

  4. Projektin Vaatimukset

  Tähän kohtaan listataan kaikki projektin vaatimukset. Näitä ovat esimerkiksi käyttöliittymän ominaisuudet, toiminnallisuus, turvallisuus sekä suorituskyky. Jokaisen vaatimuksen tulee olla tarkka ja yksiselitteinen.

  5. Projektin Suunnitelma

  Tämä kohta kertoo, miten projektia tullaan toteuttamaan ja kuinka kauan sen toteuttaminen tulee kestämään. Suunnitelmassa tulee myös eritellä, mitkä ovat projektin tärkeimmät asiat toteuttamisen kannalta. Suunnitelma tulee päivittää projektin edetessä.

  6. Projektin Riski- ja Laatuhallinta

  Tämä kohta tulee sisältää projektin riskit ja laadunhallinnan menetelmät. Kaikki riskit tulee listata ja analysoida sekä edistää laadunvarmistusprosessia, jotta projekti onnistuu.

  7. Projektin Kustannukset

  Tämä kohde sisältää kaikki kustannukset, jotka liittyvät projektin toteuttamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöstön palkat, kuljetuskustannukset ja kehityskustannukset. Tämä kohta sisältää yleensä kustannusarvion.

  Yhteenveto

  Tämä artikkeli selitti, miten tehdä vaatimusmäärittely Suomessa asuville ihmisille. Vaatimusmäärittely on tärkeä dokumentti, jonka avulla voidaan hallita projektin riskit ja varmistaa projektin onnistuminen. Projektin vaatimukset, rajaus, sidosryhmät, suunnitelma, riski- ja laadunhallinta, sekä kustannukset ovat kaikki tärkeitä kohtia, joita tulee käsitellä vaatimusmäärittelyssä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.