Miten Tehdä Elvytyskielto

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #5052

  +
  Miten Tehdä Elvytyskielto?

  Elvytyskielto on tärkeä osa henkilön oman elämänhallinnan säätelyä. Elvytyskielto voidaan laittaa, jos henkilö ei halua, että hänen elämäänsä pidetään keinotekoisesti yllä elvytystoimenpiteillä, jos hän ei itse kykene päättämään hoidostaan. Elvytyskielto tulee tehdä hyvissä ajoin, jotta mahdolliset hoitopäätökset ovat tiedossa ja toteutettavissa tarvittaessa.

  H2-otsikko: Elvytyskiellon tekeminen

  Elvytyskiellon tekemiseen ei tarvita erityisiä oikeudellisia toimenpiteitä, vaan sen voi tehdä kuka tahansa täysivaltainen henkilö. Elvytyskielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se voidaan tehdä joko itse tai avustajan kanssa. Kirjallinen elvytyskielto tulee allekirjoittaa ja päivätä, ja sen tulee sisältää henkilötiedot ja allekirjoituksia.

  H2-otsikko: Henkilön oikeus päättää hoidostaan

  Jokaisella henkilöllä on oikeus päättää omasta hoidostaan ja elämän loppuvaiheen hoitotoimenpiteistä. Tämä oikeus kattaa myös oman tahdon ilmaisun siitä, miten hoidon saa lopettaa ja kuinka elämän loppuvaihetta tulee hoitaa. Elvytyskiellon tekeminen on tärkeä osoitus siitä, että ihmisen oma tahto huomioidaan myös silloin, kun hän ei itse kykene päättämään hoidostaan.

  H2-otsikko: Elvytyksen lopettaminen

  Elvytyskiellon tekeminen ei tarkoita, että henkilö ei saa hoitoa lainkaan. Elvytyskiellon toteutuessa henkilö saa tarvittaessa yleissairaalatasoista hoitoa. Elvytyksen lopettamisen merkitys on siinä, että kun elintoimintojen luonnollinen loppuminen on alkanut, ei pyritä keinotekoisesti pitämään elintoimintoja yllä. Tämä tarkoittaa, että elvytyskiellon toteutuessa henkilö ei saa elvytystoimenpiteitä sydämen pysähdyksen, hengityksen lamaantumisen tai aivoverenvuodon yhteydessä.

  H2-otsikko: Elvytyskiellon tiedottaminen läheisille

  Elvytyskiellon tekeminen on henkilökohtainen päätös, mutta sen tiedottaminen läheisille on tärkeää. Elvytyskiellon tulee olla tiedossa silloin, kun henkilön hoidolle tulee tarve. Siksi elvytyskiellon tekemisen jälkeen on tärkeää keskustella asiasta läheisten kanssa, jotta kaikki ovat tietoisia henkilön halusta saada hoitoa.

  H2-otsikko: Elvytyskiellon voimassaolo

  Elvytyskielto on voimassa toistaiseksi. Elvytyskiellon tulee olla ajantasainen ja sen tilannetta tulee arvioida tarvittavin väliajoin. Tärkeää on myös, että elvytyskielto säilytetään helposti löydettävässä paikassa, kuten jääkaapissa olevassa terveyskansiossa, jossa myös lääkkeitä koskevat tiedot ovat.

  H2-otsikko: Johtopäätökset

  Elvytyskiellon tekeminen on tärkeä osa henkilön omaa elämänhallintaa ja mahdollisuutta päättää omasta hoidostaan. Elvytyskielto tulee tehdä hyvissä ajoin ja sen sisältö tulee olla selkeä ja yksilöllinen. Elvytyskiellon tekeminen on osoitus siitä, että henkilön oma tahto ja toiveet huomioidaan myös silloin, kun hän ei itse kykene päättämään hoidostaan. Elvytyskiellon tekeminen on tärkeä askel henkilön oman elämänhallinnan tukemisessa ja oikeudenmukaisessa hoidossa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.