Miten Sairaseläke Määräytyy

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:49 pm #4790

  +

  Miten sairaseläke määräytyy?

  Sairaseläke on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikainen tai pysyvä sairaus tai vamma, joka estää heitä tekemästä työtä. Sairaseläkkeen määrä riippuu useista tekijöistä, kuten työhistoriasta, keskimääräisestä ansaitsemisesta ja siitä, kuinka kauan henkilö on ollut työkyvytön.

  Sairaseläkkeen määrä perustuu henkilön eläkkeeseen oikeuttavaan työhistoriaan. Tämä tarkoittaa sitä, kuinka kauan henkilö on ollut töissä ja kuinka paljon hän on ansainnut. Eläkkeen määräävä tekijä on henkilön ansio, josta vähennetään eläkekertymän karttumiseen tarvittavat maksut. Työhistoriassa voi olla myös muita tekijöitä, kuten lomia, sairastumisia ja muita tilapäisiä poissaoloja työstä.

  Jos henkilö on ollut yli vuoden työkyvytön, hänelle voidaan myöntää sairaseläke. Sairaseläkkeen määrä riippuu siitä, kuinka monta vuotta henkilö on maksanut eläkevakuutusmaksuja ja kuinka paljon hän on ansainnut näiden vuosien aikana.

  Sairaseläkkeen määrä on yleensä alhaisempi kuin työkyvyttömyyseläkkeen, koska se perustuu henkilön ansioihin, joiden odotetaan olevan pienemmät kuin työstä saadut tulot. Sairaseläkkeen määrä on kuitenkin yleensä korkeampi kuin sairauspäivärahan, koska se maksetaan ilman tulojen rajaa.

  Sairaseläkettä voi saada myös osa-aikatyön yhteydessä. Tällöin sairauden tai vamman takia tehtävä työ on yleensä alle puolet normaalista työajasta, ja henkilölle maksetaan eläkkeen lisäksi palkkaa. Työkyvyttömyyden määrä, jonka vuoksi henkilö on sairaseläkkeellä, voi myös vaihdella. Sairaseläke voidaan myöntää henkilölle, joka ei voi tehdä ollenkaan töitä, tai henkilölle, joka voi tehdä joitakin tehtäviä, mutta ei enää pysty tekemään niitä, joihin hänellä oli aikaisemmin kykyjä.

  Sairaseläkkeen määrä voi myös kasvaa ikääntyessä tai silloin, kun henkilö on ollut sairauseläkkeellä pitkään. Eläkkeen avulla on tarkoitus turvata henkilön toimeentulo, vaikka hän ei enää pystyisi olemaan aktiivinen työmarkkinoilla.

  Jos sinulla on kysymyksiä sairaseläkkeen määrästä tai hakuprosessista, kannattaa ottaa yhteyttä eläkelaitokseen, joka voi antaa sinulle tarkempaa tietoa sinun tilanteestasi. Sairaseläke on tärkeä turva niille, jotka eivät pysty tekemään työtä sairauden tai vamman vuoksi, ja sen saaminen voi auttaa henkilöä säilyttämään toimeentulonsa ja elämänlaatunsa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.