Miten Sähkön Hinta Kehittyy

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #3945

  +

  Miten Sähkön Hinta Kehittyy Suomessa?

  Sähkön hinta on yksi suurimmista kotitalouksien menoeristä ja moni miettii, miten sähkön hinta kehittyy tulevaisuudessa. Sähkön hintaan vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten sääolosuhteet, polttoaineiden hinta ja sähköntuotannon kustannukset. Tässä artikkelissa käsitellään lyhyesti sähkön hintakehitystä Suomessa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

  Viime vuosina sähkön hinta on ollut Suomessa verrattain edullista muihin EU-maihin verrattuna. Sähkön hinta on Suomessa sidottu Nord Pool -sähköpörssin sähkönhintaan. Nord Pool -sähköpörssissä sähkönhinta määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan perusteella. Pörssissä tarjotaan sähköä tunti tunnilta eri hintatasoina. Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla hinta on yleensä korkeampi talvella, kun kulutus on suurempaa, ja alhaisempi kesällä.

  Sähkön tuotantoon vaikuttavat tekijät, kuten tuulivoiman ja aurinkoenergian kasvava käyttö, ovat osaltaan vaikuttaneet sähkön hintakehitykseen. Uusiutuvan energian käyttö on vähentänyt riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä taas on vähentänyt sähkön tuotantokustannuksia.

  Sähkön hintakehitykseen vaikuttavat myös energiapolitiikka ja verotus. Esimerkiksi hiilivero, joka on otettu käyttöön vuonna 2021, lisää polttoaineen hintaa ja sitä kautta myös sähkön hintaa. Myös veronkorotukset ja veromuutokset voivat vaikuttaa sähkön hintaan.

  Sähkön hintaan vaikuttaa myös sähkön kilpailutus. Kilpailuttamalla sähkön tarjoajat, kuluttajat voivat löytää edullisemman sähkösopimuksen. Sähkösopimuksen kilpailutus kannattaa tehdä aika ajoin, sillä sähkön hinta vaihtelee tarjousten mukaan.

  Suomen sähkömarkkinoilla on tapahtunut muutoksia viime vuosina. Esimerkiksi vanhat ydinvoimalaitokset suljetaan uusien voimalaitosten tieltä. Uudet ydinvoimalaitokset tulevat lisäämään sähkön tuotantokapasiteettia ja näin ollen myös mahdollisuutta painaa sähkön hintaa alaspäin. Myös uudet teknologiat sähkön varastointiin ja jakeluun voivat vaikuttaa sähkön hintakehitykseen.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että sähkön hintakehitys Suomessa riippuu monista tekijöistä, kuten sääolosuhteista, polttoaineiden hinnasta, energiapoliittisista päätöksistä, verotuksesta, kilpailutuksesta ja uusista teknologioista. Vaikka sähkön hinta on ollut Suomessa edullisemmalla tasolla verrattuna useisiin muihin EU-maihin, hintakehityksen ennustaminen on haastavaa. Kilpailuttamalla sähkösopimuksen ja seuraamalla markkinoita voi kuitenkin löytää edullisimman sähkösopimuksen.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.