Miten Riita Sovitaan

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:54 pm #1251

  +

  Miten Riita Sovitaan

  Riitelyn ja erimielisyyksien kohtaaminen on osa ihmiselämää. Riitojen ratkaiseminen on tärkeää, sillä pitkittyessään ne voivat heikentää ihmissuhteita ja aiheuttaa psyykkistä kärsimystä. Riitojen sovittamiseen on useita keinoja, ja tässä artikkelissa käydään läpi muutamia niistä.

  Puhu asiat läpi

  Usein etenkin ihmissuhteissa säröjä voi ilmetä silloin, kun toinen osapuoli ei kuuntele toista. Tilanne voi johtua esimerkiksi väärinkäsityksistä tai siitä, että sanoma ei ole mennyt perille. Siksi ensimmäinen askel riidan ratkaisussa on keskustella asioista rauhallisesti.

  On tärkeää kuunnella toista osapuolta ja ymmärtää, mistä hän puhuu. Jos tunnet tunteesi kuohuvan, voit yrittää rauhoitella itseäsi esimerkiksi hengittämällä syvään tai siirtämällä keskittymisen johonkin muuhun hetkeksi. Tärkeintä on kuitenkin kuunnella, sillä vain siten voit ymmärtää toisen ihmisen ajatuksia ja tunteita.

  Etsi yhteinen ratkaisu

  Kun kaksi ihmistä riitelevät, on helppo ajatella, että vain toinen heistä voi olla oikeassa. Tämä ajattelu kuitenkin harvoin auttaa riidan ratkaisemisessa. Sen sijaan kannattaa yrittää löytää yhteinen ratkaisu, joka hyödyttää molempia osapuolia.

  Yhteisen ratkaisun löytämiseen voi käyttää niin kutsuttua win-win-ajattelua. Siinä pyritään ajattelemaan, että tilanne voi olla molemmille osapuolille voitto, eikä vain yhdelle. Yhteisen ratkaisun löytäminen voi vaatia kompromissien tekemistä ja asian käsittelyä useasta näkökulmasta, mutta se on usein paras tapa edetä, kun halutaan löytää kestävä ratkaisu ongelmaan.

  Löydä ulkopuolinen taho

  Joskus tilanne vaatii enemmän apua kuin mitä kahden ihmisen väliset keskustelut voivat tarjota. Tällöin kannattaa harkita ulkopuolisen tahon avun hakemista. Tämä henkilö voi olla ammattilainen, esimerkiksi psykologi tai sosiaalityöntekijä, tai ystävä tai perheenjäsen, joka voi toimia puolueettomana konsulttina.

  Ulkopuolinen taho voi auttaa riita-asioissa tarjoamalla uusia näkökulmia tai toimiessa rauhanrakentajan roolissa. Tärkeintä on kuitenkin löytää henkilö, johon molemmat osapuolet luottavat ja joka pystyy auttamaan ratkaisun löytämisessä.

  Hyväksy ja anna anteeksi

  Joskus riita-asioissa ei löydy ratkaisua, joka tyydyttäisi molempia osapuolia. Tässä tilanteessa on tärkeää pyrkiä hyväksymään tilanne ja jatkamaan eteenpäin. Joskus myös anteeksipyyntö ja -antaminen voivat auttaa eteenpäin.

  Anteeksipyyntö tai -antaminen voi tuntua vaikealta, mutta se voi myös auttaa pääsemään irti negatiivisista tunteista ja jatkamaan eteenpäin. Anteeksipyytäessä on tärkeää olla aidosti pahoillaan siitä, mitä on tapahtunut, ja yrittää korjata tilanne.

  Päätössanat

  Riitojen sovittaminen on tärkeää, jotta voidaan välttää psyykkistä kärsimystä ja säilyttää hyvät ihmissuhteet. Keskustelu, yhteisen ratkaisun etsiminen, ulkopuolisen tahon apu, hyväksyminen ja anteeksianto ovat tärkeitä keinoja riitojen ratkaisussa. Kun asioista puhutaan avoimesti ja kuunnellaan toisia, voidaan löytää kestävät ja tyydyttävät ratkaisut.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.