Miten Perintövero Lasketaan

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #3282

  +
  Miten Perintövero Lasketaan?

  Perintövero on verotusta, jota peritään, kun henkilö saa perintönä tai testamentilla omaisuutta. Suomessa perintövero on progressiivinen vero, mikä tarkoittaa sitä, että veroa maksetaan enemmän, mitä suurempi perintö tai testamentti on. Tässä artikkelissa käsitellään, miten perintövero lasketaan Suomessa.

  Ensimmäiseksi on tärkeää huomata, että perintövero vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppistä omaisuutta peritään. Esimerkiksi perintö, joka koostuu kiinteistöistä, maksetaan eri verokannan mukaan kuin perintö, joka koostuu käteisvaroista. Tämän vuoksi perintöveroa laskettaessa on tärkeää tietää, minkä tyyppistä omaisuutta on perimässä.

  Perimysjärjestys ja veroprosentit

  Perintövero Suomessa määräytyy perimysjärjestyksen ja omaisuuden arvon perusteella. Perimysjärjestys määrittelee sen, kuka perii omaisuuden, jos perittävää ei ole testamentilla määrätty. Veroprosentti puolestaan riippuu perittävän omaisuuden arvosta ja perijöiden sukulaisuussuhteesta kuolleeseen henkilöön. Alla on esimerkki veroprosenteista eri tilanteissa:

  – Puoliso ja suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat perivät 0 – 20 000 euron perinnöstä ei lainkaan veroa. Seuraavasta 20 000 – 40 000 euron perinnöstä peritään 5 prosentin vero, 40 000 – 60 000 euron perinnöstä 8 prosentin vero, jne. Suurimmillaan vero on 23 prosenttia yli 1 miljoonan euron perinnöstä.

  – Seurustelukumppanit sekä veljet, siskot ja vanhemmat perivät 0 – 20 000 euron perinnöstä ei lainkaan veroa. Seuraavasta 20 000 – 40 000 euron perinnöstä peritään 8 prosentin vero, 40 000 – 60 000 euron perinnöstä 12 prosentin vero, jne. Suurimmillaan vero on 39 prosenttia yli 1 miljoonan euron perinnöstä.

  – Muut henkilöt, kuten serkut, setät ja tädit, perivät 0 – 20 000 euron perinnöstä ei lainkaan veroa. Seuraavasta 20 000 – 40 000 euron perinnöstä peritään 16 prosentin vero, 40 000 – 60 000 euron perinnöstä 24 prosentin vero, jne. Suurimmillaan vero on 64 prosenttia yli 1 miljoonan euron perinnöstä.

  Kiinteistöjen ja muiden omaisuuksien verotus

  Perintöverolaskuissa on myös eroja sen mukaan, millaista omaisuutta peritään. Kun peritään kiinteistöjä tai muita maa- ja vesialueita, perintövero lasketaan kiinteistön käyvän arvon ja verokannoista (0,5 % – 3 %) mukaan. Jos kiinteistön käypä arvo on esimerkiksi 500 000 euroa, vero voi olla noin 2 %, joka tarkoittaa 10 000 euroa.

  Peritessä käteisvaroja ja muita omaisuuksia, kuten osakkeita ja arvopapereita, niitä verotetaan eri tavalla kuin kiinteistöjä. Esimerkiksi enintään 20 000 euron käteisvaroista ei tarvitse maksaa veroa. Sen jälkeen perinnöstä maksetaan veroa samalla periaatteella kuin sukulaisuussuhteesta riippuen ennen kiinteistöjen perintöveroa.

  Verovähennykset

  Perintöverolaskuja voidaan tehdä myös verovähennykset. Yleisin vähennys on perinnönjakokulut, mikä tarkoittaa lakisääteisiä kustannuksia, jotka liittyvät perinnönjaon prosessiin. Näitä voivat olla mm. perinnönjakokirjan laatiminen, verotusasiat ja omaisuuden jakaminen. Perittävän velkoja ja lahjoja voidaan myös verottaa verovähennyksillä.

  Yhteenveto

  Perintövero on progressiivinen vero, joka määräytyy sen mukaan, mitä omaisuutta peritään sekä kuinka paljon omaisuus on arvoltaan. Suomessa perintövero voi olla jopa 64 prosenttia yli miljoonan euron perinnöstä. Verovähennykset ovat myös käytettävissä perinnönjakokulujen, velkojen ja lahjoina verottamiseen. Jos olet perimässä omaisuutta, on tärkeää selvittää, kuinka paljon sinun täytyy maksaa veroa sekä miettiä, onko verovähennykset mahdollisia.

  Lopuksi on tärkeää muistaa, että perintöverolaskennassa on monia erilaisia muuttujia, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen verokantaan. On suositeltavaa kysyä neuvoa asiantuntevalta tilintarkastajalta tai verolaskennan ammattilaiselta, jotta et joudu maksamaan liikaa veroa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.