Miten Pääsee Jopo Luokalle

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #3091

  +

  Miten Pääsee Jopo Luokalle

  Jopo-luokka – mitä se tarkoittaa?

  Jopo-luokka on alakoulun 7. luokka, jossa oppilaiden opiskelu tapahtuu pienryhmässä. Luokan nimi tulee sanasta joukkuepainotteinen opetus, mikä tarkoittaa sitä, että oppilaiden oppimista tuetaan erilaisin menetelmin ja jokainen oppilas saa tarvittaessa henkilökohtaista tukea.

  Jopo-luokka on tarkoitettu niille oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessaan. Yleensä luokkaan valitaan oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnin ja oppimisen kanssa, mutta myös oppilaita, joilla on sosiaalisia tai tunne-elämän haasteita.

  Miten pääsee Jopo-luokalle?

  Jopo-luokalle pääsemiseksi tarvitaan yleensä arviointia ja oppimissuunnitelmaa. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ja siinä määritellään, millaista tukea ja opetusta oppilas tarvitsee. Arvioinnissa selvitetään oppilaan oppimis- ja tukitarpeet sekä arvioidaan oppilaan koulumenestystä ja käyttäytymistä.

  Jopo-luokalle ei kuitenkaan ole yhtä yleistä tapaa päästä. Pääsy luokalle riippuu monista eri tekijöistä, kuten oppilaan opiskelutaitojen ja oppimisen haasteista sekä koulun yksilöllisestä tuesta.

  Jos huoltajat kokevat, että heidän lapsensa tarvitsee erityistä tukea opiskeluunsa, kannattaa heidän ottaa yhteyttä oppilaan opettajaan tai kouluterveydenhoitajaan, joiden kautta pääsee aloittamaan arviointiprosessin. Yleensä arvioinnin tekeminen vaatii monen ammattilaisen yhteistyötä, joten vanhempien kannattaa olla aktiivisia ja osallistua prosessiin mahdollisuuksien mukaan.

  Hyödyt ja haasteet

  Jopo-luokalla opiskelu voi olla erittäin hyödyllistä oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea oppimisessaan. Luokka tarjoaa mahdollisuuden opiskella pienryhmässä, jolloin oppilaiden oppimista voidaan tukea yksilöllisesti. Lisäksi oppilaille voi tarjota konkreettista apua koulutyön tekemisessä, kuten kirjoitustehtävien, matematiikan tai kielten opiskelussa.

  Haasteena voi olla kuitenkin se, että oppilaat voivat kokea eristyneisyyttä ja haluaa palata takaisin ”normaaliin” ryhmään, jossa oppii vertaistensa kanssa. Tämä voi johtaa sosiaalisiin ongelmiin ja/tai oppilaan yleiseen koulutukseen.

  Jopo-luokkaan voi myös olla vaikea päästä, mikä voi olla haaste vanhemmille. Vanhempien tulee olla aktiivisia ja tiedustella mahdollisuuksia oppilaidensa tukemiseksi koulussa.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että Jopo-luokalle pääseminen vaatii yhteistyötä oppilaan, vanhemman ja koulun ammattilaisten välillä. Jopo-luokalla opiskelu voi tarjota oppilaalle erityistä tukea, jolloin oppiminen ja koulutyön tekeminen onnistuvat paremmin. Kuitenkin, ennen Jopo-luokalle hakemista, vanhempien tulee harkita perinpohjin varmistaakseen, että tämä on paras tapa tukea lapsen koulutyötä ja kasvua.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.