Miten Opettajan Työaika Lasketaan

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:54 pm #2908

  +

  Miten opettajan työaika lasketaan?

  Opettajan työaika koostuu monesta eri osa-alueesta. Opettajan päätyö on opettaminen, mutta työhön kuuluu myös valmistautuminen tunneille, arviointi ja arviointikokoukset, oppilaiden ohjaukset, kehityskeskustelut, koulutukset ja erilaiset hallinnolliset tehtävät.

  Opettajan työaika on määritelty opettajien työehtosopimuksessa. Käytännössä työaika on 1 600 tuntia vuodessa, mikä vastaa noin 38 tuntia viikossa. Tämän lisäksi opettajalla on mahdollisuus ottaa vastaan ylitöitä, jolloin tuntimäärä voi kasvaa.

  Koulupäivä koostuu yleensä kuudesta oppitunnista, joiden pituus vaihtelee koulusta riippuen. Opettajat valmistelevat tuntejaan usein jo edellisenä päivänä, jotta tunti sujuu mahdollisimman sujuvasti ja oppilaat saavat parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen. Lisäksi opettaja käyttää aikaa oppilaiden ohjaamiseen, tukemiseen ja ohjaamiseen, mikä on erittäin tärkeä osa opettajan työtä.

  Arviointiin ja arviointikokouksiin käytetään myös aikaa. Opettaja arvioi oppilaan suoritukset ja kirjoittaa arvioinnit oppilaiden kanssa käytävien arviointikeskusteluiden pohjalta. Arviointi on tärkeä osa opetusta ja sen tarkoitus on antaa oppilaalle tietoa omasta oppimisestaan. Arviointikokouksiin osallistuminen on osa opettajan työtä ja niihin käytettävä aika lasketaan opettajan työaikaan.

  Opettajat käyvät myös säännöllisesti kehityskeskusteluja, joissa keskustellaan opettajan työn kehitystavoitteista ja suunnitellaan tuleva toiminta. Kehityskeskustelut ovat tärkeitä, jotta opettajilla on mahdollisuus kehittyä ja löytää uusia tapoja opettaa oppilaille.

  Koulutukset ovat myös olennainen osa opettajan työtä. Opettajilla on mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja täydennyskoulutuksiin, jotta he voivat kehittyä ja pysyä ajan tasalla uusimmista opetusmenetelmistä ja teknologioista.

  Opettajan työaikaan kuuluvat myös hallinnolliset tehtävät. Opettajilla on vastuu luokan hallinnasta, oppilaiden arvioinnista ja raportoinnista sekä koulujen sisäisestä viestinnästä. Nämä tehtävät ovat tärkeitä, jotta koulupäivä sujuu hyvin ja oppilaat saavat parhaan mahdollisen oppimiskokemuksen.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että opettajan työaika koostuu monista eri osa-alueista. Opettajan työaika on määritelty opettajien työehtosopimuksessa ja siihen kuuluvat opetustyön lisäksi valmistautuminen tunneille, arviointi, oppilaiden ohjaus ja tuki, kehityskeskustelut, koulutus ja hallinnolliset tehtävät. Opettajan työ on monipuolista ja vaatii aikaa, taitoa ja sitoutumista oppilaiden opettamiseen ja tukemiseen.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.