Miten Määritellään Yrityksen Arvo

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #2750

  +

  Miten Määritellään Yrityksen Arvo

  Intro

  Yrityksen arvon määrittäminen on tärkeä tehtävä, joka usein tulee vastaan esimerkiksi yrityskauppojen tai osakekauppojen yhteydessä. Yrityksen arvon määrittämisessä huomioidaan monia erilaisia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen summaan. Tässä artikkelissa käymme läpi, miten yrityksen arvo määritellään ja millaisia tekijöitä siinä huomioidaan.

  Yrityksen taloudellinen arvo

  Yrityksen taloudellinen arvo määritetään yleensä käyttämällä erilaisia laskentamenetelmiä, kuten alennuslaskentaa, substanssiarvomenetelmää tai vertailuarvomenetelmää. Alennuslaskennassa huomioidaan tulevaisuuden kassavirrat ja otetaan huomioon myös riskin taso. Substanssiarvomenetelmässä lasketaan yrityksen varallisuus ja vähennetään siitä velat. Vertailuarvomenetelmässä puolestaan verrataan vastaavanlaisten yritysten myyntihintoja ja tehdään niiden pohjalta arvio yrityksen arvosta.

  Yrityksen strateginen arvo

  Yrityksen strategisella arvolla tarkoitetaan yrityksen potentiaalia tuottaa tulevaisuudessa lisäarvoa. Tähän vaikuttavat monet tekijät, kuten yrityksen brändi, asiakasuskollisuus, tuotekehitys ja markkina-aseman vahvuus. Strategisella arvolla on suuri merkitys esimerkiksi yrityskaupoissa, joissa ostaja ei välttämättä halua vain ostaa yrityksen nykyistä liiketoimintaa, vaan myös sen potentiaalia tulevaisuudessa.

  Human capital -arvo

  Human capital -arvo tarkoittaa yrityksen henkilöstön osaamista ja kykyä tuottaa tulevaisuudessa lisäarvoa yritykselle. Tähän vaikuttavat muun muassa henkilöstön kokemus, osaaminen ja sitoutuneisuus. Yrityskaupoissa human capital -arvo voi olla merkittävä, sillä ostaja haluaa varmistaa, että yrityksen avainhenkilöt ja osaaminen siirtyvät kaupan yhteydessä hänelle.

  Asiakasarvo

  Asiakasarvolla tarkoitetaan asiakkaiden näkemystä yrityksen arvosta. Asiakasarvolla on suuri merkitys yrityksen menestykselle, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat parhaita mainoskanavia yritykselle. Yrityksen arvo kasvaa, kun se onnistuu säilyttämään asiakkaiden luottamuksen ja mielipiteen positiivisena.

  Johtopäätös

  Yrityksen arvon määrittäminen on monitahoinen tehtävä, joka vaatii tarkkaa harkintaa ja huolellista analyysiä. Yrityksen taloudellisen arvon lisäksi on huomioitava myös sen strateginen arvo, human capital -arvo ja asiakasarvo. Yrityskaupoissa ja osakekaupoissa yrityksen arvo on usein yksi tärkeimmistä tekijöistä, ja sen määrittämiseen kannattaakin käyttää aikaa ja vaivaa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.