Miten Lukea Historian Kirjoituksiin

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:53 pm #5630

  +

  Miten Lukea Historian Kirjoituksiin

  Historian kirjoitukset voivat tuntua monimutkaisilta ja vaikeasti ymmärrettäviltä monille Suomessa asuville henkilöille. Kuitenkin historian ymmärtäminen, varsinkin oman maan historian, on tärkeää tehdä päätöksiä ja arvioida nykytilannetta.

  Tässä artikkelissa kerromme, miten lukea historian kirjoituksia helposti ja tehokkaasti.

  1) Ymmärrä eri lähteiden merkitys

  Historian kirjoitukset kerrotaan monesti eri lähteiden perusteella. Tärkeitä historiallisia lähteitä ovat esimerkiksi kirjakokoelmat, arkistot, lehdet, päiväkirjat, valokuvat, elokuvat ja suullinen perimätieto. Tutkimalla eri lähteitä saa kokonaisvaltaisemman kuvan historiallisesta tapahtumasta.

  On tärkeää ymmärtää, että eri lähteillä voi olla erilaisia näkemyksiä tapahtumasta riippuen siitä, kuka lähteen on kirjoittanut ja millaisissa oloissa hän on kirjoittanut sen. Tästä syystä historian tutkijoilla on keskeinen rooli historian tulkinnassa, sillä heidän on arvioitava lähteiden luotettavuus ja arvioitava eri näkemyksiä.

  2) Tutustu historian keskeisiin tapahtumiin

  Suomen historia on edelleen osa kansainvälistä historiaa, joten on tärkeää tutustua myös maailmanhistorian keskeisiin tapahtumiin. Ensimmäisenä kannattaa tutustua Suomen historian keskeisiin tapahtumiin, kuten itsenäistymiseen, talvi- ja jatkosotaan sekä Suomen sotien jälkeiseen kehitykseen.

  Yleissivistyksen kannalta on tärkeää tutustua myös maailmanhistorian keskeisiin tapahtumiin, kuten esimerkiksi ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan, ranskalaiseen vallankumoukseen ja Euroopan siirtomaavaltioiden syntyyn.

  3) Käytä hyvää historian tietoteosta

  Hyvä historian tietoteos auttaa ymmärtämään historian tapahtumia paremmin. Tällaisia kirjoja ovat esimerkiksi Iiris Blomstedtin ”Suomen historia”, Matti Lackmanin ”Suuri Suomen historia” ja Martti Turtolan ”Maailmanhistoria”. Näiden lisäksi monet oppikirjat ja tietosanakirjat tarjoavat selkeää tietoa historiasta.

  Hyvän historian tietoteoksen tunnistaa siitä, että se sisältää laajan tietokokonaisuuden ja historiankirjoituksen erilaiset näkökulmat. Lisäksi laadukkaassa historiakirjassa ei ole yksinomaan yhtä tulkintaa historiallisista tapahtumista, vaan se antaa mahdollisuuden eri näkemysten arviointiin ja tulkintaan.

  4) Keskity olennaiseen

  Historiankirjoituksia lukiessa kannattaa keskittyä olennaiseen. Usein historiasta kirjoittaessa esitetään aikajana tapahtumista. Tällöin on hyvä keskittyä eniten niin sanottuihin käännekohtiin ja merkittäviin yksityiskohtiin, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen.

  5) Analysoi ja kritisoi lähteitä

  Tutkiessaan historiankirjoituksia on tärkeää ottaa huomioon lähteen luotettavuus. Kaikki lähteet eivät ole yhtä luotettavia kuin toiset, ja jokaisella lähteellä on oma taustansa ja yksi näkökulma tapahtumaan. Tämän vuoksi on tärkeää analysoida ja kritisoida lähteitä huolellisesti.

  Tärkeä kysymys on, kuka on kirjoittanut lähteen ja millaiset motiivit hänellä on ollut kirjoittaa se. Myös tietoa lähteen käyttämisestä kannattaa kritisoida. Ei kannata olla liian epäluuloinen, mutta yhtä lailla liian hyväuskoinen.

  Päätelmä

  Historian lukeminen voi vaikuttaa hankalalta, mutta tutkaisemalla eri lähteitä ja keskeisiä historiallisia tapahtumia, lukija voi saada selkeitä ja ymmärrettäviä tietoja historiasta. Historian tietoteokset antavat monipuolisia tietoja ja auttavat näkemään historian eri näkökulmia. Analysoimalla ja kritisoimalla lähteitä pääset käsiksi mahdollisimman luotettaviin tietoihin. Lopulta historiatietämys antaa perustan ymmärtää maailmaa paremmin sekä auttamaan itsenäisissä päätöksissä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.