Miten Lasketaan Mediaani

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:49 pm #1902

  +

  Miten lasketaan mediaani?

  Mediana on tilastollinen käsite, joka kuvaa jakauman keskimmäistä arvoa eli sitä arvoa, jonka yläpuolella ja alapuolella on yhtä suuri määrä havaintoja. Se eroaa keskiarvosta, joka lasketaan jakamalla kaikkien havaintojen summa havaintojen määrällä. Mediana on siis järjestettyjen havaintojen keskimmäinen arvo, joka on yhtä suuri kuin tai pienempi kuin puolet havaintojen arvoista.

  Mediana on kätevä tapa kuvailla jakaumaa silloin, kun aineistossa on poikkeavia arvoja eli niin sanottuja ääriarvoja. Esimerkiksi jos tarkastelemme kansalaisten tulotasoja, keskiarvo voi antaa virheellisen kuvan, jos joukossa on muutamia erittäin suurituloisia. Medianan käyttö auttaa katsomaan, miten tulot jakautuvat ja kuinka moni kuuluu esimerkiksi tulojen keskiluokkaan.

  Mediana lasketaan järjestämällä havainnot suuruusjärjestykseen ja valitsemalla keskimmäinen arvo. Jos havaintojen määrä on pariton, mediaani on järjestettyjen havaintojen keskimmäinen arvo. Jos havaintojen määrä on parillinen, mediaani lasketaan kahteen keskimmäiseen arvoon keskiarvona.

  Esimerkki: Lasketaan mediaani seuraavalle joukolle havaintoja: 2, 4, 5, 8, 10
  1. Lajittele havainnot suuruusjärjestykseen: 2, 4, 5, 8, 10
  2. Koska havaintojen määrä on pariton, valitaan järjestetyistä havainnoista keskimmäinen: 5
  Mediaani joukolle havaintoja 2, 4, 5, 8, 10 on 5.

  Esimerkki: Lasketaan mediaani seuraavalle joukolle havaintoja: 3, 6, 9, 12
  1. Lajittele havainnot suuruusjärjestykseen: 3, 6, 9, 12
  2. Koska havaintojen määrä on parillinen, valitaan järjestetyistä havainnoista kaksi keskimmäistä: 6 ja 9
  3. Laske keskiarvo: (6+9)/2 = 7.5
  Mediaani joukolle havaintoja 3, 6, 9, 12 on 7.5.

  Medianan laskeminen on siis melko yksinkertaista, mutta sen käyttö vaatii jonkin verran tulkintakykyä. Joskus mediaani voi antaa virheellisen kuvan, jos havainnot jakautuvat epätasaisesti tai joukkoon kuuluu paljon ääriarvoja. Medianan käyttö tulee aina harkita yhdessä muiden tilastollisten tunnuslukujen kanssa.

  Toivottavasti tämä artikkeli auttoi ymmärtämään, miten mediaani lasketaan ja milloin sitä kannattaa käyttää tilastollisessa analyysissa. Medianan käyttö auttaa havainnoistamme saamaan tarkemman kuvan ja löytämään toistuvia kaavoja tiedosta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.