Miten Kylmä Sota Näkyi Maailmassa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:50 pm #90

  +
  Miten Kylmä Sota Näkyi Maailmassa

  Kylmä sota oli kansainvälinen konflikti, joka käytiin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä vuosina 1947-1991. Vaikka suoraa sotilaallista konfliktia ei koskaan tapahtunut, se vaikutti merkittävästi maailman historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin. Tässä artikkelissa tutustumme siihen, miten Kylmä sota näkyi maailmassa ja millaisia vaikutuksia sillä oli Suomessa.

  Kylmän sodan aikana maailma jakautui kahteen leiriin: Länsimaihin ja Neuvostoliiton johtamiin itäblokkiin kuuluneisiin maihin. Lännen maat olivat demokratian, markkinatalouden ja kapitalismin kannattajia, kun taas itämaat olivat sosialismin, kommunismin ja keskusjohdettu talouden kannattajia. Näiden kahden leirin välillä käytiin poliittista kilpailua ja ideologista taistelua, jossa tavoitteena oli laajentaa omaa vaikutusvaltaa ja heikentää vastapuolen asemaa.

  Yksi Kylmän sodan näkyvimmistä ilmenemismuodoista oli asevarustelu. Molemmat leirit kehittivät ydinaseita ja muita sotilasteknologioita, joiden avulla ne pyrkivät vahvistamaan omaa sotilaallista voimaansa ja pelottelemaan vastapuolta. Kylmän sodan huippuvuosina Yhdysvallat ja Neuvostoliitto käyttivät huomattavasti rahaa asevarusteluun, mikä johti globaaliin asevarustelukilpailuun.

  Toinen Kylmän sodan ilmenemismuoto oli ideologinen taistelu, joka käytiin kaikkialla maailmassa. Lännen maat tukivat demokraattisia hallituksia ja kapitalistisia talouksia, kun taas Neuvostoliiton johtamat maat pyrkivät edistämään sosialistisia ja kommunistisia arvoja. Tätä ideologista taistelua käytiin usein kylmässä sodassa latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa, joissa molemmat leirit tukivat eri hallituksia ja kapinallisia.

  Kylmän sodan aikana koettiin myös joitain kriisejä, jotka olivat lähellä sotilaallista konfliktia. Kuuluisin näistä oli Kuuban ohjuskriisi vuonna 1962, jossa Neuvostoliitto asensi ydinohjuksia Kuubaan. Yhdysvallat vastasi asettamalla merivoimia saartamaan Kuubaa ja vaatimalla Neuvostoliittoa poistamaan ohjukset alueelta. Kriisin aikana pelättiin suoraa ydinsotaa, mutta lopulta molemmat osapuolet pääsivät sopimukseen, joka poisti ohjukset ja rauhoitti tilanteen.

  Kylmä sota näkyi myös Suomessa. Vaikka Suomi ei ollut virallisesti osa kumpaakaan leiriä, sen sijainti idän ja lännen välissä teki siitä tärkeän pelinappulan kylmässä sodassa. Neuvostoliitto halusi pitää Suomen lähellään ja vaikutuspiirissään, kun taas Yhdysvallat pyrki saamaan Suomen kannattajakseen ja suojelemaan sen itsenäisyyttä. Näiden kahden leirin välissä Suomi päätyi turvautumaan ns. YYA-sopimukseen Neuvostoliiton kanssa ja säilytti sillä tavoin itsenäisyytensä, mutta joutuessaan myös myönnytyksiin itänaapurilleen.

  Kylmän sodan aikana Suomessa oli myös vakavia poliittisia kriisejä, kuten presidentti Kekkosen aikaan liittyvä Talvisodan 50-vuotisjuhlaan liittynyt tapahtumasarja. Tämä tapahtumasarja herätti kansalaismielenkiintoa ja poliittista kiistaa, joka jakoi mielipiteitä Suomessa. Kuitenkin kaiken kaikkiaan Suomi onnistui kylmän sodan aikana säilyttämään itsenäisyytensä ja rauhallisuutensa, vaikka kriisitilanteita ja jännitteitä esiintyi maailmalla.

  Kylmän sodan loppu tuli yllättäen ja nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen myötä vuonna 1991. Lännen ja idän välisen jännitteen loppu merkitsi koko maailman historiassa uutta aikakautta, jossa kansainväliset suhteet ovat muuttuneet perusteellisesti Kylmän sodan käyntiprosessiksen aikana muodostuneiden kuvien ja hallitsevien ideologioiden jälkeen.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että Kylmä sota oli kansainvälinen konflikti, joka vaikutti merkittävällä tavalla maailman historiaan ja kansainvälisiin suhteisiin. Vaikka suoraa sotilaallista konfliktia ei koskaan tapahtunut, se vaikutti kaikkialla maailmassa ja jakoi maat kahteen leiriin. Kylmä sota vaikutti merkittävästi myös Suomen historiaan, mutta se selviytyi kaikesta huolimatta itsenäisenä ja rauhallisena. Tämän päivän suomalaiset voivat kiittää kylmän sodan ajanjaosta, joka mahdollisti rauhallisen kehityksen nykyiseen yhteiskuntaamme.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.