Miten Kulttuuri Vaikuttaa Viestintään

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #558

  +

  Miten kulttuuri vaikuttaa viestintään?

  Kulttuuri on yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun puhutaan viestinnästä. Eri kulttuurit voivat vaikuttaa siihen, miten viestimme, miten tulkitaan meidän sanamme ja eleemme, ja miten meidät ymmärretään. Suomen monikulttuurisessa yhteiskunnassa on erityisen tärkeää ymmärtää, miten kulttuuri vaikuttaa viestintään.

  Yksi merkittävä seikka on kielitaito. Suomessa puhutaan suomen kielen lisäksi esimerkiksi ruotsia, saamea ja romania. Erilaisia kielialueita on myös paljon maailmalla. Kielitaito on tärkeää, koska kielellä on oma kulttuurinsa. Kielitaito auttaa ymmärtämään paitsi sanojen merkityksen, myös viestinnän yleiset pelisäännöt. Kulttuuri voi vaikuttaa myös siihen, miten tulkitsemme ilmauksia ja eleitä. Esimerkiksi ranskankielinen ”non” voi olla suomalaisen ”ei” sijaan ystävällinen kieltävä vastaus, joka perustuu sosiaalisiin sääntöihin.

  Gestikulaatio ja elekieli ovat tärkeitä elementtejä viestinnässä. Ne voivat olla maakohtaisesti erilaisia. Suomalaiset voivat käyttää vähemmän elekieltä verrattuna esimerkiksi italialaisiin, joiden kommunikaatiossa eleet ovat merkittävämpiä. Myös silmäkontaktissa voi olla eroja. Joissakin kulttuureissa silmäkontaktia pidetään osoituksena kunnioituksesta, kun taas toisissa se voi olla uhkaava ele. Näitä asioita on hyvä huomioida erityisesti kansainvälisissä tilanteissa.

  Kotoutumisprosessissa on tärkeää oppia ymmärtämään suomalaisen kulttuurin erityispiirteitä, joita voi olla hyvin erilaisia kuin omassa kulttuurissa. Suomalaisille on tyypillistä esimerkiksi suorapuheisuus. Suomessa suora kommunikointi ja asian ilmaiseminen tiivistä ja napakkaa, kun taas joissakin muissa kulttuureissa saman asian saattaa sanoa kauniimmin sanoin tai kiertoilmauksin. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja aiheuttaa ongelmia.

  Kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten viestintää arvostetaan ja miten sitä käytetään. Esimerkiksi suomalaisessa kulttuurissa julkisesti esitetty kehuminen ja suitsutus voi joskus tuntua oudolta tai epäluotettavalta. Toisissa kulttuureissa kehuminen ja ilmaisu täydellisyydestä voi olla tapa ilmaista kunnioitusta ja arvostusta.

  Lopuksi on tärkeää ymmärtää, että jokainen kulttuuri sisältää omanlaisiaan viestinnän käytäntöjä ja merkityksiä. Eri kulttuurien välillä voi kuitenkin olla huomattavia eroja siinä, miten tietoja välitetään. Tämä voi johtaa väärinkäsityksiin ja konflikteihin, ellei pyritä ymmärtämään eri kulttuurien erityispiirteitä. Tämä on erityisen tärkeää Suomessa, jossa monikulttuurisuus on lisääntynyt ja vielä kasvaa.

  Lopuksi on erittäin tärkeää muistaa, että avoin ja kunnioittava asenne eri kulttuureita kohtaan ja ymmärtäminen niiden erityispiirteistä voivat edistää sujuvaa kommunikointia ja vähentää kulttuurien välisiä väärinkäsityksiä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.