Miten Karenssi Lasketaan

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #3818

  +

  Miten Karenssi Lasketaan?

  Karenssi tarkoittaa sitä aikaa, jonka aikana työttömyyspäivärahaa ei makseta. Karenssi voi olla seurausta esimerkiksi omasta virheestä tai laiminlyönnistä, kuten sopimattomasta käyttäytymisestä tai työstä kieltäytymisestä. Tämän takia on tärkeää tietää, miten karenssi lasketaan, jotta voi välttää sen mahdollisuuksien mukaan.

  Karenssin pituus riippuu siitä, mikä on karenssin aiheuttanut teko. Karenssin pituutta määrittäessä otetaan huomioon, oliko tekijä ensikertalainen vai toistuva rikkoja. Jos henkilö on tehnyt saman tai samankaltaisen rikkeen aiemmin, hänen karenssinsa voi olla pidempi.

  Jos henkilö kieltäytyy tarjotusta työstä tai koulutuksesta, työttömyyskassalta tai Kelalta saatava karenssi vaihtelee yhdestä viikosta kolmeen kuukauteen sen mukaan, onko henkilö tehnyt saman tai samankaltaisen rikkeen aikaisemmin. Jos henkilö on kieltäytynyt korkeakoulututkinnon tasoisesta koulutuksesta, karenssi voi olla pisimmillään kolme kuukautta.

  Jos henkilö on lomautettu ja hänelle myönnetään omavastuuaika, mikä tarkoittaa sitä että henkilöllä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa ennen karenssin alkamista, on hänen karenssinsä kesto vähintään seitsemän päivää ja enintään 60 päivää. Tämän lisäksi otetaan huomioon, oliko kyseessä henkilön ensimmäinen lomautus vai henkilö on ollut aiemmin lomautettuna.

  Henkilön sopimaton käyttäytyminen voi johtaa työttömyyspäivärahan menetykseen. Jos henkilö on esimerkiksi ollut sovittuna aikana työharjoittelussa ja hän jättää tai saapuu harjoitteluun myöhässä ilman pätevää syytä, karenssi on yleensä seitsemän päivää ennen uuden työharjoittelun aloittamista. Henkilö voi myös saada karenssin, jos hän ei ole osallistunut työnhakuun tai hän on häirinnyt työpaikkaa.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että karenssin pituus riippuu siitä, mikä on karenssin aiheuttanut tekijä. Karenssin pituutta määrittäessä otetaan huomioon, oliko tekijä ensikertalainen vai toistuva rikkoja. On erittäin tärkeää noudattaa työttömyysturvan ehtoja välttääkseen karenssin, mikä voi johtaa tilapäiseen taloudelliseen ahdinkoon. Karenssin välttäminen onkin aina kaikkien etu.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.