Miten Itämeri Eroaa Valtameristä

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #531

  +

  Miten Itämeri eroaa valtameristä?

  Itämeri on osa Euroopan sisämaata, ja se sijaitsee pääasiassa Pohjois-Euroopassa. Valtameri taas on yksi maapallon viidestä valtamerestä, jotka kattavat noin 70 prosenttia maapallon pinnasta. Itämeren ja valtameren välillä on merkittäviä eroavaisuuksia, jotka vaikuttavat niiden ekosysteemeihin ja ympäristöön.

  Kemiallinen koostumus

  Itämeren vesi on verrattain makeaa, ja sen suolaisuus on vain noin yksi kymmenesosa valtameristä. Tämä johtuu siitä, että Itämeri saa suurimman osan vedestään makeista joista ja puroista. Valtamerien suolaisuus sen sijaan tulee valtamerivirran kuljettamasta suolaisesta vedestä, joka kulkee sademetsien yläpuolelta. Valtameren suolapitoisuus on noin 3,5 prosenttia, joka on noin 35 kertaa suurempi kuin Itämeren suolapitoisuus.

  Ekosysteemit

  Itämeri on ainutlaatuinen ekosysteemi, joka on sopeutunut makeavetisyyteen ja matala kulkunopeus. Itämeren ekosysteemi on herkkä, ja siihen vaikuttaa voimakkaasti ihmisen toiminta. Valtameren ekosysteemit ovat monipuolisempia ja niissä on suurempi eläin- ja kasvilajien kirjo kuin Itämeren ekosysteemissä. Valtamerten eliölajit ovat voineet kehittyä pitkälti ilman ihmisten vaikutusta, kun taas Itämeren pienet muutokset voivat aiheuttaa suuria häiriöitä sen eläimistölle.

  Pilaantuminen

  Itämeri on yksi maailman pahimmin pilaantuneista vesistöistä. Siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten teollisuus, maatalous ja laivaliikenne. Pilaantuminen voi aiheuttaa alueelle happikatoa, joka johtaa Itämeren ekosysteemin mahdollisiin rappeutumisiin ja kuolemiin. Valtameret ovat myös alttiita saastumiselle – varsinkin lähempänä rantaviivaa – mutta niissä on yleensä kehittyneemmät vesiensuojelujärjestelmät.

  Mitat ja syvyys

  Itämeren ja valtameren välillä on merkittäviä eroja, kun on kyse syvyyksistä ja mitoista. Itämeri on noin 400 000 neliökilometrin laajuinen, kun taas valtameri on yli 361 miljoonaa neliökilometriä laaja. Itämeren maksimisyvyys on noin 459 metriä, kun taas valtameressä on syvyyksiä yli 11 kilometriin asti Mariana-kaivoksessa. Erona syvyysmittauksissa on, että Itämeren syvyys heijastaa sen topografiaa ja maantieteellistä sijaintia, kun taas valtameren syvyydet voivat olla seurausta jopa 200 miljoonan vuoden kestäneistä tektonisista liikkeistä.

  Päätelmät

  Itämeri ja valtameret eroavat toisistaan monella tavalla, mutta on syytä huomata, että molemmat vaativat suojelua ja arvostusta. Itämeren herkkä ekosysteemi edellyttää toimiakseen pitkäaikaisia ja uskottavia vesiensuojelutoimia. Valameret puolestaan tarjoavat tilaisuuden tutkia maapallon merkittävintä ekosysteemiä ja ovat olleet elintärkeitä ihmiskunnan historialle, kulttuurille ja taloudelle. Sekä Itämeri että valtameret ovat tärkeitä ympäristöjä, joita tulee suojella tuleville sukupolville.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.