Miten Eu Toimii

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #4324

  +

  Miten EU toimii?

  EU:n perusperiaatteet

  Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen yhteisö, joka koostuu 27 jäsenvaltiosta. Sen tarkoituksena on edistää jäsenvaltioidensa talouskehitystä ja turvallisuutta sekä luoda yhteinen identiteetti.

  EU:n toiminta perustuu neljään perusperiaatteeseen: vapaa liikkuvuus, taloudellinen yhteistyö, oikeusvaltion periaatteet ja demokratia. Niihin sisältyvät muun muassa ihmisoikeudet, ympäristönsuojelu ja tasa-arvo.

  EU:n päätöksenteko

  Yhteisön päätöksenteko perustuu enemmistöperiaatteeseen, joka tarkoittaa sitä, että päätökset tehdään jäsenmaiden enemmistön äänien perusteella. Päätöksenteko perustuu myös toimielimiin, jotka ovat komissio, neuvosto ja parlamentti.

  Komissio valmistelee ja toteuttaa EU:n päätökset. Se on vastuussa EU:n lainsäädännön toimeenpanosta ja EU:n budjetista. Neuvosto on jäsenvaltioiden edustajista koottu päätöksentekoelin. Se vastaa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja talouspolitiikasta. Parlamentti on suoraan kansan valitsema elin. Se on vastuussa lainsäädännöstä ja päättää EU:n talousarviosta.

  EU:n taloudellinen toiminta

  EU:n taloudellinen toiminta perustuu neljään vapauteen: tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuvuus. Näiden vapauksien tarkoituksena on edistää talouskasvua ja työllisyyttä kaikissa jäsenvaltioissa.

  EU:n talousarvio perustuu jäsenmaiden maksamiin jäsenmaksuihin ja EU:n omiin varoihin, kuten tullimaksuihin. Budjetista rahoitetaan muun muassa maataloutta, alueellista kehitystä ja tutkimustoimintaa.

  EU:n vaikutus Suomeen

  EU:lla on satoja erilaisia vaikutuksia Suomeen. Yksi keskeisimmistä on taloudellinen vaikutus. EU:n sisämarkkinoiden ansiosta suomalaiset yritykset voivat harjoittaa kauppaa EU:n alueella ilman tullimaksuja ja muita esteitä.

  EU:n ympäristö- ja energiapolitiikka vaikuttaa myös Suomeen. EU:n päästörajoitukset ja energiatehokkuusvaatimukset asettavat haasteita suomalaisille yrityksille, mutta samalla ne auttavat suojelemaan luontoa ja ilmastoa.

  EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikka vaikuttaa myös Suomeen. EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka pyrkii turvaamaan rauhaa ja vakautta Euroopassa ja maailmassa.

  Päätöksenteon puutteet

  EU:n päätöksenteko on monimutkaista, ja päätöksiin vaikuttavat usein myös kansalliset intressit. Tämä voi hidastaa tärkeiden päätösten tekemistä ja johtaa kompromisseihin, jotka eivät aina ole kaikkien jäsenvaltioiden edun mukaisia.

  EU:lla on myös kritiikkiä avoimuuden ja demokratian puutteesta. Monien päätösten valmisteluissa ja teossa ei oteta riittävästi huomioon kansalaisten mielipiteitä, mikä voi heikentää unionin legitimiteettiä ja uskottavuutta.

  Johtopäätökset

  Euroopan unioni on merkittävä taloudellinen ja poliittinen yhteisö, jolla on laaja vaikutus kaikkialla Euroopassa ja maailmassa. EU:n toiminta perustuu neljään perusperiaatteeseen, jotka takaavat ihmisoikeuksien, ympäristönsuojelun ja demokratian kunnioittamisen.

  EU:n päätöksenteko, taloudellinen toiminta ja turvallisuuspolitiikka vaikuttavat merkittävästi Suomeen. EU:lla on kuitenkin myös haasteita päätöksenteon monimutkaisuuden ja avoimuuden puutteen vuoksi. Tämä korostaa tarvetta jatkuvasti kehittää ja tehostaa EU:n toimintaa, jotta se voi vastata paremmin jäsenmaiden ja kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.