Miten Elvytetään

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #863

  +
  Miten elvytetään?

  Koronaviruspandemia on vienyt mukanaan ihmishenkiä ja ravistellut maailmantaloutta rankasti. Suomi ei ole tästä säästynyt, ja monet ovat menettäneet työpaikkansa tai joutuneet ahdinkoon. Tulevaisuus näyttää epävarmalta, mutta elvytystoimia toteuttamalla voimme pyrkiä kääntämään tilanteen parempaan suuntaan.

  Elvytystoimilla tarkoitetaan valtion talouspolitiikkaa, jossa pyritään lisäämään talouden kasvua ja vähentämään työttömyyttä. Tämä tapahtuu yleensä lisäämällä julkista kulutusta ja/tai alentamalla veroja. Elvytystoimet ovat yleensä lyhytaikaisia, ja niiden tarkoitus on saada talous kasvuun, jotta se pärjäisi omillaan jatkossa.

  Suomen hallitus onkin jo tehnyt päätöksiä elvytystoimista. Esimerkiksi valtion budjettiin lisättiin varoja yli 10 miljardia euroa koronakriisin vuoksi. Lisäksi yritykset ovat saaneet koronatukea, ja työttömyysturvaa on parannettu. Nämä toimet ovat auttaneet ihmisiä selviämään vaikeasta ajasta, mutta myös tulevaisuudessa on tehtävä toimia, jotta talouskriisiä saadaan hallintaan.

  Tärkeintä elvytyksessä on saada raha liikkeelle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi yritysten ja kotitalouksien kulutuksen lisäämistä. Kun ihmiset ostavat enemmän tuotteita ja palveluita, yritykset saavat enemmän tuloja. Tämä voi johtaa siihen, että yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä ja talous lähtee kasvuun.

  Toinen tärkeä elvytystoimi on investoinnit. Valtion tulisi tukea infrastruktuurihankkeita ja muita pitkän aikavälin projekteja, jotka tuovat taloudelle hyötyä tulevaisuudessa. Esimerkiksi tieverkoston parantaminen ja uusien liikenneväylien rakentaminen voivat houkutella uusia yrityksiä alueelle ja helpottaa logistiikkaa.

  Elvyttämisen haasteena on kuitenkin se, että yksityinen kulutus ei välttämättä pysy kasvussa kovin pitkään. Kun koronarajoitukset puretaan ja ihmiset pääsevät taas matkustamaan ja käymään ravintoloissa, kulutus voi kääntyä laskuun. Tällöin valtion on jatkettava elvytystoimiaan, jotta talous ei taantuisi uudestaan.

  Lisäksi elvyttäminen voi johtaa myös siihen, että inflaatio nousee. Inflaatiolla tarkoitetaan yleistä hintatason nousua. Jos talous lähtee kiihdyttämään liian nopeasti, hinnat voivat nousta liikaa, mikä taas heikentää ihmisten ostovoimaa. Inflaation torjumiseksi valtion onkin tärkeä pitää huoli siitä, että elvytyksestä ei tule liian voimakasta.

  Kaiken kaikkiaan elvyttäminen on tärkeää Suomen talouden ja työllisyyden kannalta. Se vaatii kuitenkin pitkäjänteistä suunnittelua ja toteutusta. Hallituksen onkin tärkeää miettiä tarkkaan, millaisiin hankkeisiin se haluaa satsata, ja kuinka paljon rahaa tarvitaan. Samalla on muistettava, että yhteistyö yritysten ja kansalaisten kanssa on avainasemassa elvytyksen onnistumisessa.

  Viime kädessä elvytyksen onnistumiseen vaikuttaa myös kansalaisten asenteet. Jos kuluttajat säästävät rahaa eivätkä käytä sitä, ei talouskasvulle ole eväitä. Siksi on tärkeä kannustaa ihmisiä ostamaan kotimaisia tuotteita ja käyttämään palveluita, jotka taas lisäävät yritysten tuloja ja mahdollistavat työpaikkojen syntymisen.

  Jos kaikki tekevät oman osuutensa, voimme yhdessä saada Suomen talouden jaloilleen. Elvyttäminen vaatii kuitenkin pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä kaikilta tahoilta. Toivottavasti koronan tuoma haaste saadaan käännettyä mahdollisuudeksi ja voimme luoda Suomeen entistä vahvemman ja kestävämmän talouden.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.