Miten Eläkeikä Nousee

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:52 pm #4061

  +

  Miten eläkeikä nousee Suomessa

  Suomessa eläkeikä nousee asteittain vuodesta 2005 lähtien. Se alkoi 63 vuodesta ja nousi viimeksi 65 vuoteen vuonna 2017. Vuodesta 2025 lähtien eläkeikä alkaa nousta kuukausittain ja vuodesta 2030 se nousee nopeammin.

  Miksi eläkeikä nousee?

  Eläkeiän nostamisen syynä on Suomen väestön ikääntyminen. Yhä useammat ihmiset elävät entistä pidempään, mutta samalla syntyvyys vähenee. Tämä johtaa siihen, että työikäisten määrä vähenee ja eläkeläisten määrä kasvaa. Tämän vuoksi tarvitaan lisää työvoimaa. Eläkeikä nousee, jotta ihmiset pysyvät työelämässä pidempään.

  Miten eläkeikä vaikuttaa ihmisiin?

  Eläkeikä voi vaikuttaa ihmisiin eri tavoin. Jotkut ihmiset suhtautuvat positiivisesti eläkeiän nousuun, sillä se tarkoittaa, että heidän ei tarvitse jäädä eläkkeelle niin aikaisin ja he voivat jatkaa työelämässä pidempään. Toiset puolestaan kokevat sen negatiivisena asiana, sillä he eivät ehkä halua jatkaa työelämässä niin kauan.

  Eläkeiän nousu vaikuttaa myös työpaikkojen saatavuuteen. Kun eläkeikää nostetaan, se tarkoittaa, että vanhemmat työntekijät ovat työelämässä pidempään ja nuoremmat työnhakijat saavat vähemmän työpaikkoja tarjolla. Tämä voi vaikuttaa erityisesti nuoriin ja vastavalmistuneisiin.

  Miten voi varautua eläkeiän nousuun?

  Eläkeiän nousuun voi varautua monin tavoin. Ensinnäkin, kannattaa säästää rahaa eläkepäiviä varten jo nuorena. Toinen tapa varautua on hakeutua koulutukseen ja kehittää osaamistaan, jotta pysyy haluttuna työntekijänä mahdollisimman pitkään. Kolmanneksi, kannattaa miettiä omaa työskentelytapaansa ja pitää huolta omasta jaksamisestaan työelämässä.

  Mitä muita vaikutuksia eläkeiän nousulla on?

  Eläkeiän nousulla on muitakin vaikutuksia kuin vain työelämän ja työpaikkojen osalta. Kun ihmiset jäävät eläkkeelle myöhemmin, he voivat käyttää eläkepäiviänsä pidempään. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi matkailuun, kulttuuriharrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon.

  Eläkeiän nousulla on myös vaikutuksia yhteiskunnalle. Kun ihmiset jäävät eläkkeelle myöhemmin, he maksavat veroja ja sosiaaliturvamaksuja pidempään. Tämä voi vaikuttaa positiivisesti valtion talouteen. Toisaalta, jos eläkeikä nousee liian nopeasti, se voi vaikuttaa negatiivisesti esimerkiksi sairauspoissaolojen määrään ja työkyvyttömyyseläkkeiden tarpeeseen.

  Lopuksi

  Suomessa eläkeikä nousee asteittain vuodesta 2005 lähtien. Eläkeiän nousun syynä on väestön ikääntyminen ja tarve saada lisää työvoimaa. Eläkeiän noustessa se vaikuttaa ihmisiin eri tavoin ja voi vaikuttaa työpaikkojen saatavuuteen. Eläkeiän nousuun voi varautua monin tavoin ja se vaikuttaa myös yhteiskuntaan laajemmin.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.