Mitä Välivuotena

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #3399

  +
  Mitä Välivuotena?

  Monet opiskelijat päätyvät lukion tai ammattikoulun päättymisen jälkeen ”välivuodelle”. Välivuosi tarkoittaa siis vuotta, jolloin opiskelija ei jatka koulutusta tai hae heti töitä, vaan käyttää vuoden aikaa muuhun toimintaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi matkustamista, harrastuksia, työskentelyä tai vaikkapa vapaaehtoistyötä.

  Välivuoden aikana ei ole virallisia vaatimuksia tai tarkkoja ohjeita, joten monelle se saattaa tuntua aluksi haastavalta tai epävarmalta ajatukselta. Mutta välivuosi voi olla myös hyvin motivoiva ja kannattava päätös monelle opiskelijalle, sillä se antaa tilaisuuden löytää omaa suuntaa ja kehittää uusia taitoja.

  Suomen koulutusjärjestelmä on korkeatasoinen ja vaativa, joten välivuosi voi olla hyvä mahdollisuus levätä, kerätä kokemuksia ja löytää uusia intohimoja. Monet välivuodella olevat opiskelijat käyttävät ajan esimerkiksi reissaamiseen, mikä voi olla hyvä tapa avartaa omaa maailmankuvaa ja tutustua eri kulttuureihin. Matkustaminen voi myös olla keino parantaa omaa kielitaitoa ja oppia uusia taitoja.

  Toinen hyvä vaihtoehto välivuodella on harrastusten kehittäminen. Esimerkiksi musiikin, näyttelemisen tai jonkin urheilulajin parissa kehittyminen voi olla erittäin kannattavaa ja motivoivaa, ja harrastuksissa kehittyminen voi usein johtaa myös uusiin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.

  Välivuosi voi myös olla aikaa työskentelylle. Työkokemus voi olla tulevaisuudessa erittäin arvokasta, ja moni opiskelija voi saada välivuoden aikana hyödyllisiä kontakteja ja mahdollisuuksia tulevaa uraa ajatellen. Työskentelyn kautta opiskelija voi myös oppia uusia taitoja ja kehittää jo olemassa olevia.

  Yksi välivuoden muoto on myös vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyö voi olla sosiaalisesti hyödyllistä ja merkityksellistä, sen avulla opiskelija voi oppia uusia taitoja ja kehittää itseään ihmisenä, sekä tehdä positiivista vaikutusta yhteiskuntaan. Monet vapaaehtoistyöprojektit ovat myös ulkomailla, joten niiden avulla voi saada mahdollisuuden kulttuurien väliseen yhteydenpitoon ja kansainväliseen kokemukseen.

  Jotta välivuosi olisi mielekäs, on tärkeää tehdä sen aikana asioita, jotka ovat itselle merkityksellisiä. Opiskelijan tulee myös pohtia tarkasti, mitä hän haluaa välivuoden aikana saavuttaa ja mitä toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi tulee tehdä. Opiskelijan tulee muistaa, että välivuosi on hyvä tilaisuus kehittää itseään uudessa ympäristössä ja löytää uusia intohimoja, mutta myös löytää tasapaino vapaa-ajan ja itsensä kehittämisen välillä.

  Kokonaisuudessaan välivuosi voi olla erittäin hyödyllinen ja kannattava päätös niille opiskelijoille, jotka kaipaavat taukoa arjesta ja haluavat kehittää itseään eri tavalla. Vaikka välivuoden aikana tulee monia erilaisia haasteita eteen, on se samalla myös antoisa ja innostava ajanjakso elämässä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.