Mitä Tukia Työttömälle

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #6244

  +
  Mitä Tukia Työttömälle? – Opas Suomessa asuville

  Työttömyys on tilanne, johon kuka tahansa voi joutua elämässään. Se voi tapahtua taloudellisesta taantumasta, irtisanomisesta tai omaehtoisesta työstä luopumisesta johtuen. Kun sinusta tulee työtön, saatat tarvita tukea eri tahoilta, jotta voit säilyttää taloudellisen tilanteesi ja selvitä arkipäivän menoista. Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä tukia työttömälle on saatavilla Suomessa.

  1. Työttömyyskorvaus

  Työttömyyskorvaus on tärkein tuki, jota työtön voi saada Suomessa. Korvausta voi saada, jos olet työskennellyt riittävän pitkän ajan ja olet joutunut työttömäksi vähintään viisi päivää peräkkäin. Työttömyyskorvaukset kattavat yleensä noin 70% työssä ansaitsemastasi palkasta. Korvausta maksettaessa huomioidaan kuitenkin myös perheellisten työttömien erityistilanteet.

  Työttömyyskorvausta voi hakea TE-palveluiden verkkosivuilta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan työtodistus sekä tieto työttömyyspäivärahan maksamiskelpoisuudesta. Työttömyyskorvaus maksetaan yleensä neljän viikon jaksoissa kerran kuukaudessa.

  2. Kela-tuet

  Kela-tuet ovat toinen vaihtoehto, jos olet työtön. Kelan perustuki koostuu perusosasta, asumistuesta ja mahdollisesta täydentävästä toimeentulotuesta. Perusosa on tuki, joka maksetaan kaikille alaikärajan täyttäneille suomalaisille asumismaasta riippumatta. Asumistuki auttaa maksamaan vuokraa tai vastaavia asumiskuluja.

  Jos sinulla on vähän tai ei lainkaan tuloja, voit saada täydentävää toimeentulotukea. Tämä tuki voi auttaa sinua selviytymään erilaisista kuluista, kuten ruokakuluista ja lääkemaksuista. Täydentävän toimeentulotuen hakeminen edellyttää kuitenkin tulojen ja menojen kattavan selvityksen.

  3. Koulutustuki

  Koulutustukia on saatavana, jos haluat lisätä osaamistasi ja siirtyä uuteen ammattiin tai alaan. Tällaisia tukia ovat esimerkiksi opintotuki, aikuiskoulutustuki ja opintososiaaliset tuet. Nämä tuet maksavat yleensä opiskelijalle tai koulutusorganisaatiolle käteisellä. Tarkemmat tiedot löydät koulutusorganisaatioiden verkkosivuilta.

  4. Työllistymistä edistävät palvelut

  Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat työllistymistä edistäviä palveluita, joiden avulla voit löytää uuden työn ja parantaa omaa työllistymismahdollisuuttasi. Palvelut riippuvat yleensä työttömyyden kestosta ja sen syistä. Palveluihin sisältyy usein muun muassa ammatillista ohjausta ja koulutusta sekä apua työnhakuun ja työnhaussa.

  Jos olet nuori tai vastavalmistunut, sinulla voi olla myös oikeus työharjoitteluun tai palkkatuettuun työpaikkaan. Työharjoittelun avulla voit saada arvokasta kokemusta ja kehittää taitojasi, jotta voit löytää tulevaisuudessa paremman työpaikan.

  Yhteenveto

  Työttömyyteen liittyy monia taloudellisia ja henkilökohtaisia haasteita. Onneksi Suomessa on saatavana useita tukia, jotka auttavat työttömiä selviytymään. Työttömyyskorvaus ja Kela-tuet ovat hyviä vaihtoehtoja, jotka tarjoavat taloudellista apua päivittäiseen elämään. Lisäksi koulutustuki ja työllistymistä edistävät palvelut voivat auttaa sinua kehittämään taitojasi ja saamaan uusia työmahdollisuuksia. Jos olet työtön, muista käyttää näitä tukia ja palveluita hyödyksi.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.