Mitä Tekee Työsuojeluvaltuutettu

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #1316

  +
  Työsuojeluvaltuutetun rooli ja tehtävät Suomessa

  Työpaikoilla Suomessa on määritelty työsuojelun organisaatiot, joissa työsuojeluvaltuutettu on keskeisessä roolissa. Työsuojeluvaltuutetun pääasiallisena tehtävänä on edistää työpaikan turvallisuutta ja terveyttä, sekä valvoa työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia.

  Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työsuojeluasioissa ja on tärkeä linkki työpaikan ja Työsuojeluviranomaisten välillä. Hän on tärkeä osa työsuojelutoimintaa ja varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työsuojelusäännöksiä.

  Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja velvollisuudet

  Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu muun muassa:

  1. Työpaikan turvallisuus: Työsuojeluvaltuutetun tärkein tehtävä on varmistaa työpaikan turvallisuus ja terveys. Hän tarkastaa työpaikan turvallisuusolosuhteet ja seuraa, että turvallisuustoimenpiteitä noudatetaan käytännössä.

  2. Lainsäädännön noudattaminen: Työsuojeluvaltuutetun tulee varmistaa, että työnantaja ja työntekijät noudattavat lainsäädännön mukaisia työsuojeluvaatimuksia. Hän myös opastaa työnantajaa ja työntekijöitä työsuojelulainsäädännön tulkinnassa ja käytännön soveltamisessa.

  3. Työtapaturmat ja sairaudet: Työsuojeluvaltuutettu huolehtii, että työpaikalla ilmoitetaan työtapaturmista, ammattitaudeista ja työperäisistä sairauksista. Hän auttaa myös työntekijöitä saamaan tarvittavan avun, kun tapaturma tai sairaus sattuu.

  4. Työsuojelukoulutus: Työsuojeluvaltuutettu pitää jatkuvasti yhteyttä työntekijöihin ja tarjoaa heille koulutusta työsuojeluasioissa. Hän myös kouluttaa uusia työntekijöitä työsuojeluun liittyvissä asioissa.

  5. Työpaikan tarkastukset: Työsuojeluvaltuutettu tekee yhteistyötä työnantajan kanssa ja tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä työpaikalla. Hän tekee havaintoja, raportoi ongelmista ja ehdottaa ratkaisuja.

  Miten päästä työsuojeluvaltuutetuksi?

  Työsuojeluvaltuutettu valitaan työpaikan keskuudesta. Tämä tarkoittaa, että työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun keskuudestaan. Jos työpaikalla on yli 10 työntekijää, valitaan myös varavaltuutettu.

  Jotta henkilö voi ryhtyä työsuojeluvaltuutetuksi, hänen on oltava täysi-ikäinen ja hänen on työskenneltävä työpaikalla, jossa tarvitaan työsuojeluvaltuutettua. Henkilöllä tulee myös olla kykyä kommunikoida toisten kanssa ja olla kiinnostunut työsuojeluasioista.

  Päätöksen työsuojeluvaltuutetun valinnasta tekee työntekijöiden edustaja yhdessä työnantajan kanssa. Valinnan jälkeen työsuojeluvaltuutettu koulutetaan ja hänen tehtävänsä virallistetaan.

  Yhteenveto

  Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on edistää työpaikan turvallisuutta ja terveyttä. Hän valvoo myös työntekijöiden oikeuksia ja velvollisuuksia. Työsuojeluvaltuutettu työskentelee yhdessä työnantajan kanssa ja varmistaa, että työpaikalla noudatetaan työsuojelusäännöksiä. Työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun keskuudestaan ja valinnan jälkeen henkilö koulutetaan ja hänen tehtävänsä virallistetaan. Tarvittaessa työsuojeluvaltuutettu tekee tiivistä yhteistyötä Työsuojeluviranomaisten kanssa.

  Muistathan siis rohkeasti kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen mikäli tarvitset apua ja neuvoja työpaikan turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työpaikan turvallisuus ja terveys ei ole vain työsuojeluvaltuutetun vastuu, vaan kaikkien työntekijöiden yhteinen asia.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.