Mitä Tekee Palvelukoordinaattori

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 9:00 pm #1490

  +
  Palvelukoordinaattori on henkilö, joka auttaa ihmisiä saamaan tarvitsemansa palvelut. Tämä ammatti on tärkeä erityisesti niille, jotka tarvitsevat apua monimutkaisten palvelujen käyttämisessä, kuten sosiaali- ja terveyspalvelut, asumispalvelut ja liikkumisen apuvälineet. Suomessa palvelukoordinaattoreita työskentelee niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

  Palvelukoordinaattorin tärkein tehtävä on kartoittaa asiakkaan tarpeet ja selvittää, mitkä palvelut ovat hänelle parhaiten sopivia. Koordinaattori auttaa asiakasta valitsemaan sopivan palveluntuottajan ja antaa neuvoja palveluiden käytössä. Koordinaattori voi toimia myös yhteyshenkilönä palveluntuottajan ja asiakkaan välillä.

  Yksi palvelukoordinaattorin tärkeimmistä tehtävistä on asiakkaan palvelutarpeen arviointi. Tämä tarkoittaa asiakkaan tilanteen kartoittamista ja selvittämistä, millaiset palvelut asiakas tarvitsee. Koordinaattori voi pyytää apua myös muiden ammattilaisten, kuten lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

  Palvelukoordinaattorin työ sisältää myös palvelujen ohjausta. Asiakkaan tilanteen mukaan koordinaattori voi suositella erilaisia palveluntarjoajia, jotka voivat tarjota asiakkaalle sopivat palvelut. Koordinaattori voi myös neuvoa asiakasta palvelujen käytössä.

  Palvelukoordinaattorin asema on tärkeä myös asiakkaan oikeuksien turvaamisessa. Koordinaattori valvoo, että asiakkaan palvelut toteutuvat sovitun mukaisesti ja että asiakkaalle tarjotaan hänen tilanteeseensa sopiva palvelukokonaisuus. Jos asiakkaalla ilmenee ongelmia palvelujen käytössä, koordinaattori voi auttaa asiakasta selvittämään ongelmat yhdessä palveluntuottajan kanssa.

  Palvelukoordinaattorin työ on hyvin monipuolista ja se vaatii erilaisten palvelujen tuntemista ja joustavuutta asiakkaiden tarpeiden mukaan. Koordinaattorin on myös oltava hyvä kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärrettävä erilaisia kulttuurieroja. Kiireisessä työssä on tärkeää, että koordinaattori on hyvä organisoimaan omat työtehtävänsä ja että hänellä on taito priorisoida tehtäviä.

  Suomessa palvelukoordinaattorin ammatti on melko uusi ja sen tarve kasvaa jatkuvasti. Palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja ihmisten erilaiset tarpeet tekevät palvelukoordinaattorin työstä entistä tärkeämpää. Onkin tärkeää, että palvelukoordinaattorien määrää voidaan kasvattaa jatkossa, jotta yhä useampi ihminen voi saada tarvitsemansa palvelut Suomessa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.