Mitä Tarkoittaa Työterveyshuolto

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #2842

  +

  Mitä Tarkoittaa Työterveyshuolto?

  Työterveyshuolto on jokaiselle Suomessa työskentelevälle henkilölle tärkeä osa työelämää. Se on lakisääteinen palvelu, jonka tarkoitus on edistää työntekijän terveyttä ja työkykyä sekä ehkäistä työperäisiä sairauksia ja tapaturmia. Työnantajat ovat velvollisia järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon, joka voi olla toteutettu joko oman työterveyshuolto-organisaation kautta tai hankkimalla palvelut ulkopuoliselta toimijalta.

  Työterveyshuoltoon sisältyy työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, sairaanhoidollisia toimenpiteitä sekä työkykyä ylläpitävää neuvontaa. Työterveyshuollon palveluihin kuuluu myös työntekijän ohjausta työpaikan ergonomiasta, työn suunnittelusta sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta. Työterveyshuollon tehtävänä on huolehtia siitä, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja terveenä.

  Terveystarkastuksia tarjotaan yleensä työsuhteen alkaessa ja sen aikana säännöllisin väliajoin. Terveystarkastuksen tarkoituksena on selvittää työntekijän terveydentila ja mahdolliset sairaudet. Sairaanhoitopalveluihin sisältyy esimerkiksi sairausloma-arviointeja, erilaisia hoitotoimenpiteitä ja rokotusneuvontaa.

  Jokaisella työntekijällä on oikeus työterveyshuollon palveluihin riippumatta siitä, minkä tyyppistä työtä hän tekee ja millaisessa työsuhteessa hän on. Työterveyshuollon palvelut ovat maksuttomia työntekijälle, eikä niistä aiheudu häiriötä työsuhteeseen. Työterveyshuolto toimii yhteistyössä työntekijän ja työnantajan kanssa ja sen tavoitteena on vähentää työperäistä poissaoloa sekä edistää työkykyä ja työssä jaksamista.

  Työterveyshuolto on tärkeä osa työpaikan hyvinvointia ja työntekijän terveyttä. Se auttaa ehkäisemään työperäisiä sairauksia ja tapaturmia sekä varmistamaan, että työntekijät voivat työskennellä turvallisesti ja terveenä. Työnantajien on tärkeä huolehtia siitä, että työterveyshuolto on järjestetty asianmukaisesti ja että työntekijät tietävät, mitä palveluita heillä on käytettävissään.

  Kaiken kaikkiaan työterveyshuolto on tärkeä palvelu kaikille Suomessa työskenteleville henkilöille, joka auttaa ylläpitämään ja parantamaan työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia. Työterveyshuoltoon kannattaa tutustua tarkemmin, jotta tietää omat oikeutensa ja mahdollisuutensa sekä työpaikan hyvinvoinnista huolehtiminen vahvistuu.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.