Mitä Tarkoittaa Skenaario

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #4901

  +

  Mitä Tarkoittaa Skenaario?

  Skenaario käsitteenä viittaa tiettyyn tapaan ajatella tulevaisuudesta. Se tarkoittaa erilaista skenaariota tai vaihtoehtoista tapaa nähdä tulevaisuus tietyn kontekstin tai tilanteen kautta. Skenaariot auttavat luomaan ennusteita tai mahdollisia tulevaisuudenkuvia, ja niitä käytetään usein liiketoiminnassa, hallinnossa ja muissa organisaatioissa.

  Skenaariot vaihtelevat pääasiassa kolmessa eri tasossa, joita ovat:

  Mikro-skenaariot

  Mikro-skenaariot keskittyvät yksittäisiin, pienempiin tilanteisiin. Niitä käytetään tyypillisesti lyhyemmän aikavälin ratkaisujen etsimiseen. Esimerkiksi yritys voi käyttää mikro-skenaarioita selvittääkseen, mikä on paras lähestymistapa tiettyyn markkinointikampanjaan tai jonkin projektin toteuttamiseen.

  Meso-skenaariot

  Meso-skenaariot käsittelevät laajempaa aluetta ja yhdistävät usein useamman mikro-skenaarion. Niitä käytetään keskipitkän aikavälin suunnitelmien kehittämiseen. Yritykset voivat käyttää meso-skenaarioita mm. selvittääkseen, kuinka laajemmat talousmuutokset tai maailmantapahtumat voivat vaikuttaa heidän markkinointikampanjoihinsa ja projekteihinsa.

  Makro-skenaariot

  Makro-skenaariot käsittelevät suurempia alueita ja ne ovat tyypillisesti tarkoitettu pidemmän aikavälin suunnitelmiin. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi selvittääkseen yhteiskunnallisia tai ekologisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Esimerkiksi valtio voi käyttää makro-skenaarioita selvittääkseen, kuinka ilmastonmuutos voi vaikuttaa tiettyihin sektoreihin esimerkiksi vuosien 2030 tai 2050 mittakaavassa.

  Skenaariot Suomessa

  Skenaariot ovat tärkeitä myös Suomen kontekstissa. Suomi on pieni maa, jolla on pitkät talvet ja lyhyt kasvukausi. Siksi skenaariot ovat tärkeitä useilla aloilla. Skenaarioita käytetään Suomessa mm. selvittämään tulevaisuuden kauppapolitiikkaa ja energiankulutusta, ja niitä voidaan käyttää myös turismin, infrastruktuurin rakentamisen ja digitalisaation kaltaisten alojen kehittämisessä.

  Esimerkiksi skenaariot Suomen energiakulutuksesta voivat suoraan vaikuttaa moniin yrityksiin ja ne voivat olla tärkeitä päätöksentekijöille. Suomessa on jo pitkään käytetty skenaarioita tulevaisuuden ennustamiseen, esimerkiksi Ilmastopaneelin vuonna 2019 julkaisema raportti tarkastelee erilaisia skenaarioita ja todennäköisyyksiä Suomen ilmastolle tulevina vuosikymmeninä.

  Lopuksi

  Skenaariot tarkoittavat erilaisten tulevaisuudenkuvien kehittämistä, jotka ovat olennaisia useilla aloilla. Tapa, jolla tulevaisuus ajatellaan ja ennustetaan, vaikuttaa merkittävästi päätöksentekoon. Mikro-, meso- ja makro-skenaariot voivat auttaa organisaatioita hahmottamaan optimaalisen tavan toimia tulevaisuudessa. Suomen kontekstissa skenaariot voivat auttaa esimerkiksi selvittämään tulevaisuuden turismin vaikutuksia, teknologian kehittämistä ja energiankulutuspolitiikkaa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.