Mitä Tarkoittaa Puolihoito

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #3796

  +

  Mitä tarkoittaa puolihoito?

  Puhutaan puolihoitoon astumisesta esimerkiksi vanhuksille tai muille hoidon tarpeessa oleville henkilöille. Mutta mitä puolihoito käytännössä tarkoittaa?

  Puolihoito tarkoittaa yleisesti ottaen tilannetta, jossa hoitoa ja huolenpitoa tarvitseva henkilö asuu osan ajasta joko kotonaan tai hoitopaikassaan, mutta saa toisen osan ajasta hoitoa ja huolenpitoa kodin ulkopuolella, esimerkiksi hoitolaitoksessa. Puolihoito voi olla myös tilanne, jolloin omaishoitaja saa välillä vapaata henkilön hoidosta, ja hoitopaikassa käy kimppuun.

  Kotona asuvalle henkilölle puolihoito voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän käy muutaman kerran viikossa päivätoiminnassa tai on päiväksi viikossa hoidossa jossain hoitopaikassa. Samoin kotihoito voi tehdä kotikäynnin muutaman kerran viikossa, ja muina päivinä asiakas selviää itse tai omaisten avulla.

  Puolihoito voi olla myös vaihtoehto sille, että henkilö muuttaisi täysin hoitolaitokseen. Puolihoito mahdollistaa sen, että henkilö voi säilyttää jonkin verran itsenäisyyttä ja osallisuutta yhteiskuntaelämään.

  Puolihoitoa tarvitsevat voivat olla esimerkiksi vanhuksia, muistisairaita, kehitysvammaisia tai henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä hoitoa tai huolenpitoa. Puolihoito voi siis tulla kysymykseen monenlaisessa hoito- ja huolenpitotilanteessa.

  Puolihoitoon siirtyminen tuo yleensä mukanaan muutoksia arjen rutiineihin. Henkilön on opittava uusia tapoja toimia ja sopeuduttava uusiin ympäristöihin. Toisaalta, puolihoito voi tarjota mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja aktiviteetteihin, joita kotona ollessa ei olisi aina mahdollista.

  Mikäli puolihoitoa harkitaan vaihtoehdoksi hoitopaikan täyspäivähoitoon, tulee hoitopaikan arvioida henkilön tarpeita ja hoitaa yhdessä asiakkaan ja omaisten sekä mahdollisesti lääkärin kanssa. Näin varmistetaan se, että hoitopaikka on sopiva henkilön tarpeisiin ja että siellä saadaan tarvitseva hoito.

  Puolihoito voi olla hyvä vaihtoehto tilanteessa, jossa hoitopaikan täysipäivähoito ei ole vielä tarpeen, mutta kotihoito ei enää riitä. Puolihoito tuo mukanaan uusia haasteita, mutta tarjoaa henkilölle mahdollisuuden säilyttää myös osan itsenäisyydestään.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.