Mitä Tarkoittaa Metafora

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #5372

  +

  Mitä tarkoittaa metafora?

  Metafora on yksi keskeisimmistä retorisista keinoista, joita käytetään sekä kirjallisessa että puheviestinnässä. Metafora on yksinkertaisesti verrannollinen ilmaus, jossa esine, asia tai käsite kuvataan toisen käsitteen tai esineen avulla.

  Metafora on siis sanakuvion muodossa ilmaistu vertaus. Se voidaan esimerkiksi muotoilla vertaamalla kahta eri asiaa toisiinsa, joista toinen on lähtökohtaisesti tunnetumpi tai helpommin havaittavissa. Tämä yhdistää kielen kuvallisen ja abstraktin ilmaisun ja tuo käsitteille ja asioille lisää syvyyttä ja merkityksellisyyttä.

  Metaforasta voidaan havaita, että joskus kirjaimellinen ilmaisu ei riitä kuvaamaan kokemustamme riittävän tarkasti ja kauniisti. Metafora tarjoaa rikkaampia mahdollisuuksia ilmaista ajatuksiamme lähestymällä niitä eri näkökulmista, mikä voi vahvistaa sanoman vaikutusta ja tehoa. Kauniisti muotoiltu metafora voi sykähdyttää, koskettaa ja toisinaan jopa kertoa meistä itsestämme jotain uutta.

  Metaforia käytetään laajasti niin kirjallisuudessa kuin puheviestinnässä. Niitä käytetään mm. runoudessa ja musiikissa, mutta myös kaunokirjallisuudessa, poliittisessa puheessa ja mainonnassa. Johdonmukainen käyttö voi myös lopulta luoda uusia sanoja ja käsitteitä.

  Esimerkkejä metaforista:

  – Elämä on kuin vuoristorata: siinä on huippuja ja laaksoja, ylä- ja alamäkiä.
  – Rakkaus on kuin ruusu: se näyttäytyy kauniina, mutta piikikäs puoli voi piillä silmien takana.
  – Suhteen kestävyys on kuin ankkuri, joka pitää laivan paikallaan myrskyn tuivertaessa.
  – Ystävyys on kuin avain, joka avaa lukkoja, joita emme aiemmin tienneet olevan olemassa.

  Metaforat ovat monipuolisempia kuin pelkät vertaukset, sillä ne voivat luoda uusia mielleyhtymiä ja liittää yhteen eri aistien havaintoja. Esimerkiksi lause ”punainen juova laiturin päässä” voi metaforisiana ilmaisuna herättää paljon voimakkaampia kuvia ja ajatuksia kuin pelkkä konkreettinen kuvaus ”laiturin päässä on punainen juova”.

  Mitä sitten tulee ottaa huomioon, kun käyttää metaforaa kommunikoinnissa?

  Ensinnäkin, metaforat ovat erittäin välineellisiä keinoja, mutta niihin tulisi suhtautua varoen. Metaforan ymmärtäminen edellyttää väistämättä jonkinlaisia takana olevia assosiaatioita ja ennakko-oletuksia, ja käyttökonteksti onkin tärkeä huomioida. Metaforaa pitää siis käyttää harkiten ja miettiä, miten se sopii ilmoitettuun sanomaan.

  Toiseksi, metaforan on oltava johdonmukainen ja tarpeellinen. Se ei saa olla epäselvä, ristiriitainen tai ylen yksityiskohtainen. Metafora yksinkertaisesti auttaa havainnollistamaan yhtä tai useampaa näkökulmaa ja pehmentää tapaa, jolla sanomaa esitetään.

  Lopuksi, metaforoita tulee käyttää harkitusti ja kirjoittajalle sopivaksi. Metaforat ovat henkilökohtaista ilmaisua, ja jokainen niistä tuo oman lisänsä puhujaan tai kirjoittajaan. Metaforat voivat kuitenkin lisätä dyamiikkaa viestintään ja rikastuttaa kieltämme.

  Metafora on siis vahva sanakuvio, joka voi tehdä kielenkäytöstä eloisampaa ja innostavampaa. Tämä ilmaisutapa tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia näkökulmia ja auttaa kuvittelemaan asioita, jotka muuten jäisivät huomaamatta. Toivomme, että tämä artikkeli selkeytti metaforan käsitettä ja kannustaa lukijoita kokeilemaan sitä omassa viestinnässään.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.