Mitä Tarkoittaa Luottamusmies

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #3832

  +

  Mitä tarkoittaa luottamusmies?

  Luottamusmies on henkilö, joka on valittu edustamaan työntekijöitä työpaikalla. Luottamusmies valitaan yleensä työpaikan henkilöstön keskuudesta ja hänen tehtävänään on edustaa työntekijöitä yhteistyössä työnantajan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että luottamusmiehellä on erityinen rooli työpaikalla ja hänellä on tärkeä rooli työntekijöiden oikeuksien ja etujen puolustamisessa.

  Luottamusmiehen tehtävänä on neuvotella työnantajan kanssa työntekijöiden eduista ja neuvotella työehtosopimuksen solmimisesta työnantajan kanssa. Hän myös vastaa siitä, että työpaikalla noudatetaan työehtosopimuksen ja lakien mukaisia periaatteita ja että työpaikalla vallitsee työrauha.

  Luottamusmies toimii myös työpaikan työsuojeluvaltuutettuna, joka huolehtii henkilöstön terveydestä ja turvallisuudesta työpaikalla. Tämä tarkoittaa sitä, että luottamusmies on vastuussa siitä, että työpaikalla noudatetaan työturvallisuusstandardeja ja että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

  Luottamusmies voi olla tarpeen, jos työpaikalla on kiistoja työnantajan ja työntekijöiden välillä. Kiistoja voi ilmetä liittyen esimerkiksi palkanmaksuun, työvuoroluetteloihin, työoloihin tai työehtosopimukseen. Luottamusmies voi auttaa ratkaisemaan näitä kiistoja osallistumalla neuvotteluihin työnantajan kanssa ja edustamalla työntekijöiden etuja.

  Luottamusmies voi myös auttaa työntekijöitä selvittämään kysymyksiä työsopimuksesta ja muista työsuhteisiin liittyvistä asioista. Hän voi myös toimia välittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä silloin, kun ongelmia ilmenee.

  Luottamusmies on tärkeä lenkki työntekijöiden ja työnantajan välillä. Hänen tehtävänään on edistää yhteistyötä työpaikalla ja huolehtia siitä, että työpaikalla vallitsee hyvä työilmapiiri. Luottamusmies voi auttaa työntekijöitä saamaan äänensä kuuluviin ja edistää heidän oikeuksiaan työpaikalla.

  Jos työpaikallasi ei ole vielä luottamusmiestä, voit keskustella asiasta työtovereidesi kanssa ja riippuen yrityksen koosta ja toimintatavoista, ottaa yhteyttä esimieheesi tai henkilöstöhallintoon luottamusmiehen valitsemista koskevan prosessin aloittamiseksi.

  Yhteenveto

  Lyhyesti sanottuna, luottamusmies on henkilö, joka on valittu edustamaan ja puolustamaan työntekijöiden etuja työpaikalla. Hänen tehtävänään on toimia välittäjänä työntekijöiden ja työnantajan välillä, huolehtia työntekijöiden oikeuksista ja neuvotella työnantajan kanssa työntekijöiden eduista. Luottamusmiehen tehtävä on tärkeä osa työpaikan arkea ja hänellä on merkittävä rooli työrauhan ja yhteistyön ylläpitämisessä työpaikalla.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.