Mitä Tarkoittaa Kommunisti

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #2082

  +

  Mitä tarkoittaa kommunisti?

  Kommunismi on poliittinen ideologia, joka perustuu yhteisomistukseen ja yhteisvaltaan. Kommunismia ajavat henkilöt pyrkivät luomaan tasa-arvoisen yhteiskunnan, jossa jokaiselle taataan perustarpeiden tyydyttäminen ja jossa kaikki ovat yhdenvertaisia. Kommunismin idea perustuu Karl Marxin ajatuksille ja periaatteille.

  Kommunismi on yksi Suomen vanhimmista poliittisista ideologioista, ja se saavutti suurimman suosionsa Neuvostoliiton ja sosialististen itäblokin maiden aikana. Suomessa kommunistinen puolue on ollut poliittisesti merkittävä aina itsenäisyyden ajasta lähtien, vaikka sen suosio onkin viime vuosikymmeninä vähentynyt.

  Kommunismin perusperiaate on yhteisomistus. Tässä järjestelmässä omaisuus kuuluu yhdessä kaikille, eikä kukaan omista mitään yksinään. Myös tuotantolaitokset ovat yhteisomistuksessa, ja kaikki tuotettu tavarat ja palvelut jaetaan kaikkien kesken tasa-arvoisesti. Kommunistit uskovat, että tämä yhteisomistusjärjestelmä johtaa oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon yhteiskunnassa.

  Kommunismin toinen perusperiaate on yhteisvalta. Kommunistit eivät hyväksy kenenkään hallintoa, joka perustuu yksinvaltaan tai väkivaltaan. Sen sijaan tavoitteena on luoda yhteiskunta, jossa kaikki ovat yhdenvertaisia ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskunnan päätöksiin. Tämän ajatuksen mukaan poliittinen valta tulisi jakaa tasaisesti kaikille yhteiskunnan jäsenille.

  Kommunismi on herättänyt myös voimakkaita vastakkaistunteita. Kriitikot ovat huomauttaneet, että kommunistisissa maissa hallinnon väkivaltainen sorto on ollut yleistä, sananvapautta ja ihmisoikeuksia on rajoitettu eivätkä kansalaiset ole voineet vaikuttaa yhteiskunnan asioihin.

  Nykyajan Suomessa kommunismin kannattajat ovat pieni ja hajanainen ryhmä, mutta poliittisen historian ja tiettyjen yhteiskunnallisten liikkeiden kuten ay-liikkeen vaikutukset ovat edelleen jäljellä. Joten nimi ”kommunisti” saattaa edelleen herättää voimakkaita mielipiteitä suomalaisten keskuudessa.

  Kommunismi on edelleen ajankohtainen aihe kansainvälisesti. Maailmassa on edelleen maita, jotka noudattavat kommunistista ideologiaa, kuten Kiina, Kuuba ja Pohjois-Korea.

  Kommunismi on poliittinen ideologia, joka perustuu yhteisomistukseen ja yhteisvaltaan. Sen perusperiaatteet ovat tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Kommunismin sanotaan olevan vahvasti vastakkainen demokratialle ja kapitalismille. Vaikka se onkin menettänyt suosiotaan Suomessa ja muualla maailmassa, kommunisti-aate on silti olemassa ja edelleen vaikuttaa tiettyihin yhteiskunnallisiin liikkeisiin.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.