Mitä Tarkoittaa Kestävä Kehitys

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:55 pm #3013

  +

  Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?

  Kestävä kehitys on käsite, joka tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön suojelun tasapainottamista niin, että nykyiset tarpeet täytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää omia tarpeitaan. Kestävä kehitys on siis globaali tavoite, jonka tarkoituksena on taata taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys sekä kehitys.

  Taloudellinen kestävyys

  Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että nykyään toteutetut taloudelliset toimenpiteet eivät heikennä tulevien sukupolvien mahdollisuuksia menestyä taloudellisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi saumattomia luonnonvarojen käyttöä, jottei luonnonvarat lopu. Se tarkoittaa myös taloudellista kehitystä, joka on suunniteltu pitkäaikaisten, kannattavien investointien avulla, jotta tulevaisuuden talous pysyy vakaana.

  Sosiaalinen kestävyys

  Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on tasa-arvoiset mahdollisuudet menestyä ja elää hyvää elämää. Tämä tarkoittaa, että meidän on varmistettava, että kaikki saavat koulutuksen, terveydenhuollon ja perustoimeentulon. Ihmisten on voitava elää turvallisessa, terveellisessä ja oikeudenmukaisessa ympäristössä, jossa kulttuuristen erojen kunnioittaminen on tärkeää. Yhteiskuntamme on suunniteltava niin, että yhteiskuntamme jäsenet voivat valita oman elämänsä ja uransa ja että jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet päästä eteenpäin ja edistää omaa hyvinvointiaan.

  Ympäristöllinen kestävyys

  Ympäristöllinen kestävyys tarkoittaa, että taloudellinen kehitys ja sosiaalinen kehitys suoritetaan ympäristöä vahingoittamatta tai mahdollisesti tuhoamatta. Ympäristöllisesti kestävä kehitys pyrkii pitämään maapallon elämää tukevat järjestelmät turvallisina ja hyvässä kunnossa. Luonnonvarojen niukkuuden välttämiseksi meidän on käytettävä ekologisesti kestäviä toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä, vähähiilisiä polttoaineita, kierrätystä ja kemiallisten aineiden varovaista käyttöä. Meidän on oltava vastuullisia ympäristön kanssa ja voitava arvioida, miten päätöksemme vaikuttavat myös ympäristöön.

  Kestävä kehitys Suomessa

  Suojaamalla ympäristöämme ja kehittämällä kestävää kehitystä, tuemme samalla kansallista taloutta ja ihmisarvoista elämää. Suomen hallitus on laatimassa omaa kestävän kehityksen ohjelmaa, jossa linjataan kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

  Kestävän kehityksen eteenpäin viemiseksi Suomessa tarvitaan kaiken ikäisten ja ammattiryhmien yhteistyötä. Jokainen voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä omilla toimillaan, kuten kierrättämällä, käyttämällä julkista liikennettä tai jakamalla esimerkiksi tavaroitaan. Samalla päätöksenteko tulee olla avointa ja läpinäkyvää sekä ottaa huomioon kestävän kehityksen tavoitteet.

  Johtopäätös

  Kestävä kehitys on tärkeä tavoite, joka tarkoittaa ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön suojelun tasapainottamista niin, että nykyisten tarpeiden täyttäminen ei vaaranna tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys ovat keskeisiä kestävän kehityksen tavoitteita. Yksittäisenä yhteiskunnan jsenennä voi omilla toimillaan tukea tätä tavoitetta. Kuitenkin, jotta tavoitteet saavutettaisiin, tarvitaan myös laajempia poliittisia ja taloudellisia muutoksia ja yhteistyötä eri tahojen välillä.

  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.