Mitä Tarkoittaa Itseohjautuvuus

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #656

  +

  Mitä tarkoittaa itseohjautuvuus?

  Itseohjautuvuus on käsite, joka on viime vuosina noussut esille erityisesti työelämässä. Itseohjautuvuus tarkoittaa itsenäistä toimintaa ja vastuunottoa omasta työstä ja sen kehittämisestä. Itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijät ovat vastuussa omasta työstään ja sen kehittämisestä, eikä työntekijöitä valvota perinteisellä tavalla.

  Itseohjautuva organisaatio eroaa perinteisestä hierarkkisesta organisaatiosta siinä, että päätöksenteko ja vastuu ovat hajautettuja. Itseohjautuvassa organisaatiossa tehtäviä ei jaeta valmiiksi pieniin palasiin, vaan työntekijöillä on vapaus suunnitella omat työnsä ja tehdä päätöksiä niiden toteuttamisesta.

  Itseohjautuvuuden tavoitteena on luoda työympäristö, joka kannustaa työntekijöitä itsenäisyyteen ja vastuunottoon omasta työstä. Tämä johtaa usein parempaan motivaatioon, tyytyväisyyteen ja tehokkuuteen. Itseohjautuvuus on myös keino parantaa organisaation joustavuutta ja kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

  Miten itseohjautuvuus näkyy käytännössä?

  Itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijät ovat vastuussa omasta työstään ja sen kehittämisestä. Tämä vaatii työntekijöiltä riittävää ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Työntekijät ovat myös vastuussa yhteistyöstä ja kommunikoinnista muiden työntekijöiden kanssa.

  Käytännössä itseohjautuvuus voi näkyä esimerkiksi siten, että työntekijät päättävät itse oman työaikansa käytöstä ja työskentelytavoistaan. Työntekijöillä on vapaus suunnitella oma työnsä ja tehdä päätöksiä sen toteuttamisesta. Työntekijöillä on myös vastuu omasta työn kehittämisestä ja seuraavien askeleiden suunnittelusta.

  Itseohjautuvuus voi myös näkyä siinä, että esimiehet eivät valvo työntekijöiden tekemisiä perinteisellä tavalla. Sen sijaan esimiehet toimivat tukijoina ja auttajina työntekijöiden kehittymisessä ja työn edistämisessä.

  Miksi itseohjautuvuus on tärkeää?

  Itseohjautuvuus on tärkeää, koska se parantaa organisaation tehokkuutta ja joustavuutta. Itseohjautuvassa organisaatiossa työntekijät ovat vastuussa omasta työstään ja sen kehittämisestä, mikä johtaa usein parempaan motivaatioon ja tyytyväisyyteen työssä. Lisäksi itseohjautuvuus voi auttaa organisaatiota sopeutumaan nopeasti muutoksiin ja erilaisiin haasteisiin.

  Itseohjautuvuus voi myös johtaa parempaan työn laatuun ja innovatiivisuuteen. Kun työntekijöillä on vapaus suunnitella oma työnsä, he voivat löytää uusia tapoja tehdä asioita ja kehittää uusia innovaatioita. Tämä voi johtaa parempaan kilpailukykyyn ja kasvuun organisaatiossa.

  Itsensä johtaminen ja vastuunotto omasta työstä voi myös parantaa työntekijöiden itseluottamusta ja ammattitaitoa. Kun työntekijät ovat vastuussa omasta työstään, he saavat mahdollisuuden kehittää omaa ammattitaitoaan ja oppia uusia taitoja.

  Johtopäätökset

  Itseohjautuvuus on käsite, joka on viime vuosina noussut esille erityisesti työelämässä. Itseohjautuvuus tarkoittaa itsenäistä toimintaa ja vastuunottoa omasta työstä ja sen kehittämisestä. Itseohjautuvasta organisaatiosta löytyy hajautettu päätöksenteko ja vastuu. Itsensä johtaminen ja vastuunotto omasta kehityksestä parantavat työntekijöiden ammattitaitoa ja itsetuntoa. Itseohjautuvuus parantaa organisaation tehokkuutta ja joustavuutta. Itseohjautuvuus edistää työntekijöiden innovatiivisuutta ja kilpailukykyä.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.