Mitä Tarkoittaa Huostaanotto

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:59 pm #3175

  +
  Huostaanotto on vakava toimenpide, joka tarkoittaa alle 18-vuotiaan lapsen huoltajuuden siirtämistä pois vanhemmiltaan tai huoltajiltaan viranomaisten toimesta. Huostaanottoa voidaan harkita, jos lapsi on vaarassa tai hänen perustarpeidensa, kuten terveyden, turvallisuuden tai koulutuksen, huolehtiminen on vakavasti uhattuna. Tässä artikkelissa käymme läpi huostaanoton tarkemmin ja mitä se tarkoittaa Suomessa asuville ihmisille.

  Huostaanotosta puhutaan usein silloin, kun lapsi on joutunut pahoinpitelyn, laiminlyönnin tai seksuaalirikoksen uhriksi. Huostaanotto ei kuitenkaan välttämättä liity pelkästään vakaviin rikoksiin, vaan sitä voidaan harkita myös esimerkiksi silloin, kun vanhempien päihteiden käyttö on jatkuvaa ja vaarantaa lapsen turvallisuuden tai kun vanhempien kyky huolehtia lapsen perustarpeista on vakavasti heikentynyt esimerkiksi mielenterveydellisen sairauden vuoksi.

  Huostaanottoa harkitaan aina viimeisenä keinona, kun kaikki muut mahdollisuudet on käytetty hyödyksi ja lapsen turvallisuus on uhattuna. Ensin yritetään löytää muita ratkaisuja, kuten vanhempien tukeminen, perhetyö tai sijoitus lähisukulaisten tai tuttavien luo. Huostaanotto on usein lapselle hyvin rankka kokemus, joten sen vaikutuksia pyritään minimoimaan.

  Kun huostaanotto päätetään, lapsen huoltajuus siirtyy sosiaaliviranomaisille. Lapsi voidaan sijoittaa sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastenkotiin. Tarkoituksena on, että lapsi saa turvallisen ja vakavaraisen ympäristön, jossa hänen perustarpeensa tulevat hoidetuksi. Samalla pyritään löytämään ratkaisu, joka mahdollistaa lapsen palaamisen kotiin, kun perheen ongelmat on saatu ratkaistua.

  Vanhemmat eivät menetä vanhemmuuttaan huostaanoton yhteydessä, mutta heidän valvontaansa ja oikeuksiaan rajoitetaan. Sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus pitää yhteyttä vanhempiin ja pyrkiä selvittämään, mitä he tarvitsevat, jotta lapsi voitaisiin palauttaa kotiin. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi vanhempien tukeminen päihde- tai mielenterveysongelmissa, sosiaalisten taitojen kehittäminen tai vanhempien ja lasten välisten suhteiden parantaminen.

  Huostaanotto ei ole haluttu ratkaisu lapsen tai vanhempien kannalta. Se on vakava toimenpide, joka edellyttää perusteellista harkintaa ja huolellista valmistelua. Tärkeintä on aina lapsen etu ja turvallisuus. Jos lapsen turvallisuus on uhattuna, on tehtävä kaikki voitava, jotta hänen tilanteensa saadaan korjattua.

  Huostaanottoon liittyy paljon tunteita, kuten syyllisyyttä, häpeää ja pelkoa. On tärkeää muistaa, että apua on saatavilla, kun sitä tarvitaan. Lapsen huostaanotto voi olla selviytymismekanismi, jolla lapsi suojaa itseään ja on mahdollisuus parantua. Vanhempien ei pidä luopua toivosta, sillä moni on päässyt vaikeuksien yli ja saanut lapsensa takaisin perheeseen.

  Huostaanotto on aina haastava ja hyvin henkilökohtainen asia. Jos sinulla on kysyttävää huostaanottoon liittyvistä asioista, ota yhteyttä sosiaaliviranomaisiin tai muihin asiantuntijoihin. He voivat tarjota sinulle tietoa ja tukea, jota tarvitset selviytyäksesi tilanteesta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.