Mitä Tarkastetaan Diesel Ajoneuvon Pakokaasujen Mittauksessa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #5670

  +
  H2: Mitä Tarkastetaan Diesel Ajoneuvon Pakokaasujen Mittauksessa?

  Diesel ajoneuvojen pakokaasujen mittaus on tärkeä osa ajoneuvojen teknistä tarkastusta. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvon pakokaasupäästöt eivät ylitä sallittuja rajatason, ja että ajoneuvo täyttää ympäristölle asetetut vaatimukset. Tässä artikkelissa käsitellään, mitä asioita diesel ajoneuvojen pakokaasujen mittauksessa tarkastetaan.

  1. Hiukkaspäästöt

  Diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksessa tarkastetaan hiukkaspäästöt, joita dieselmoottori tuottaa. Hiukkaspäästöjen määrää voidaan mitata savupiippupäästömittarilla. Mittarin avulla saadaan tietoa siitä, kuinka paljon hiukkaspäästöjä ajoneuvo tuottaa, ja voiko ajoneuvo tulla hylätyksi. Liian suuret hiukkaspäästöt voivat aiheuttaa vakavia haittoja ympäristölle ja terveydelle.

  2. Typenoksidit

  Typenoksidipäästöt ovat toinen diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksessa tarkastettava asia. Typenoksidipäästöjä voidaan mitata käyttämällä savupiippumittaria tai analysoimalla otettuja näytteitä laboratoriossa. Typenoksidipäästöjä ei voida havaita silmällä, mutta niitä voidaan vähentää monin eri keinoin, esimerkiksi valitsemalla oikeanlainen polttoaine tai käyttämällä pakokaasujen jälkikäsittelylaitteita.

  3. Hiilimonoksidi

  Hiilimonoksidipäästöjä tarkastetaan diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksessa myös. Hiilimonoksidipäästöjä aiheuttaa se, että osa dieselmoottorin polttoaineesta ei pala täydellisesti. Hiilimonoksidipäästöjä voidaan havaita savupiippumittarilla tai analysoimalla otettuja pakokaasunäytteitä laboratoriossa.

  4. Hiilivety-yhdisteet

  Hiilivety-yhdisteitä tarkastetaan diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksessa myös. Näitä yhdisteitä syntyy, kun dieselmoottorin polttoaine ei pala täydellisesti. Hiilivety-yhdisteet voivat aiheuttaa hajua ja pilaantua ympäristöä. Niitä voidaan havaita analysoimalla pakokaasunäytteitä laboratoriossa.

  5. OBD-testi

  Lopuksi, diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksessa tarkastetaan myös onko ajoneuvossa OBD- eli onboard-diagnostiikka. OBD-järjestelmä on järjestelmä, joka seuraa ajoneuvon järjestelmien toimintaa ja antaa virheilmoituksia, jos jossain järjestelmässä ilmenee vikaa. Jos ajoneuvossa on OBD-järjestelmä, on sen oltava toimintakunnossa.

  Yhteenveto

  Diesel ajoneuvon pakokaasujen mittaus on tärkeä osa ajoneuvojen teknistä tarkastusta. Tarkastuksessa tarkastetaan hiukkaspäästöt, typenoksidipäästöt, hiilimonoksidipäästöt, hiilivety-yhdisteet ja ajoneuvon OBD-järjestelmä. Diesel ajoneuvon pakokaasujen mittauksen tarkoituksena on varmistaa, että ajoneuvon pakokaasupäästöt eivät ylitä sallittuja rajatason, ja että ajoneuvo täyttää ympäristölle asetetut vaatimukset.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.