Mitä Seuraa Vaitiolovelvollisuuden Rikkomisesta

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #536

  +
  Mitä seuraa vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta?

  Vaitiolovelvollisuus on lakisääteinen velvollisuus olla paljastamatta salassa pidettäviä tietoja. Se koskee erityisesti niitä ammattiryhmiä, jotka työskentelevät esimerkiksi terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa, oikeuslaitoksessa tai viranomaisissa. Vaitiolovelvollisuuden rikkominen voi johtaa vakaviin seurauksiin.

  Mikä on vaitiolovelvollisuus?

  Vaitiolovelvollisuus on säädetty laissa, ja sen tarkoituksena on suojata yksityisyyttä ja turvata salassa pidettävien tietojen pysyminen salassa. Vaitiolovelvollisuus koskee erityisesti ammattiryhmiä, jotka työskentelevät salassa pidettävien tietojen parissa. Tällaisia ammatteja ovat esimerkiksi lääkärit, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, asianajajat ja poliisit.

  Vaitiolovelvollisuus on yksi ammattieettisen toiminnan keskeisistä periaatteista, ja sen rikkomisesta voi seurata ankaria seuraamuksia.

  Mitä seuraa vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta?

  Vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta voi seurata sekä rikosoikeudellisia että vahingonkorvausoikeudellisia seuraamuksia. Rikosoikeudellisena seuraamuksena voi olla sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi. Vahingonkorvausoikeudellisena seuraamuksena voi olla korvausvelvollisuus aiheutuneista vahingoista.

  Mikäli salassa pidettävä tieto on tullut julki ilman asianomaisten suostumusta, se voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa henkilölle, jota tieto koskee tai henkilölle, joka on tiedon antanut. Esimerkiksi henkilö, jonka sairaus on paljastunut vastoin tahtoaan, voi kokea suurta henkistä kärsimystä ja menettää luottamuksen palvelujen tarjoajaa kohtaan.

  Mikäli vaitiolovelvollisuus rikotaan tahallisesti, se voi johtaa myös ammattioikeudellisiin seurauksiin. Esimerkiksi lääkäreille tai hoitohenkilökunnalle voi seurata kurinpidollisia toimenpiteitä, kuten ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista tai poistamista.

  Miten vaitiolovelvollisuuden rikkomista voidaan ehkäistä?

  Vaitiolovelvollisuuden rikkomisen ehkäisemiseksi on tärkeää kouluttaa ammattihenkilöstöä lain säännöksistä ja eettisistä periaatteista. Tämän lisäksi on tärkeää valvoa vaitiolovelvollisuuden noudattamista ja puuttua mahdollisiin rikkomuksiin nopeasti.

  Lisäksi organisaatioiden on huolehdittava siitä, että asianomaisille henkilöille annetaan riittävästi tietoa siitä, miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että potilaille tulee selittää, mitkä tiedot kirjataan potilastietojärjestelmään, miten niitä käytetään ja kenelle niitä voidaan antaa.

  Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen on tärkeä yksityisyydensuojaan liittyvä perusoikeus, joka on turvattu Suomen perustuslaissa. Sen noudattaminen on keskeistä paitsi yksilön oikeuksien suojelemiseksi myös yhteiskunnan luottamuksen ja vakauden varmistamiseksi.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.