Mitä Sairauspäivärahan Jälkeen

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #5225

  +
  Mitä Sairauspäivärahan Jälkeen?

  Sairastuminen on aina epämiellyttävää, ja sairaus voi vaikuttaa elämään monin tavoin. Yksi merkittävä asia, johon sairastuminen vaikuttaa, on työkyky ja sitä kautta ansio. Suomessa on kuitenkin onneksi mahdollista hakea sairauspäivärahaa, mikäli työkyky on alentunut sairauden vuoksi. Mutta mitä tapahtuu sairauspäivärahan jälkeen?

  Sairauspäiväraha on Kelan myöntämää etuutta, jonka tarkoitus on turvata toimeentulo, kun työkyky on tilapäisesti alentunut sairauden vuoksi. Sairauspäivärahaa maksetaan yleensä enintään 300 päivää, ja sen suuruus määräytyy työkyvyttömyyden asteen mukaan. Sairauspäivärahan jälkeen olisi tärkeää miettiä, millä tavoin toimeentulo sairauden aikana voisi jatkua.

  Ensimmäinen vaihtoehto olisi palata takaisin töihin. Mikäli työkyky on parantunut sairausjakson aikana ja työntekijän työpaikka on yhä tarjolla, voisi työhön paluu olla mahdollista. Työntekijän olisi tärkeää käydä keskustelua työnantajan kanssa ja sopia, millä tavoin työhön paluu toteutettaisiin. Työpaikan on nimittäin tarjottava työntekijälle sellaisia edellytyksiä, jotka mahdollistavat työn tekemisen sairaus huomioiden. Esimerkiksi lyhennetty työpäivä tai osittainen etätyö olisivat ratkaisuja, joilla työntekijä voisi palata takaisin työn pariin.

  Jos työnantajan tarjoama työ ei ole sopiva vaihtoehto tai jos työkyky ei ole palautunut riittävästi, voisi työterveyslääkäri tai Kela ohjata henkilön ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutuksen aikana pyritään löytämään ratkaisuja, joilla työkyky voisi palautua ja henkilö voisi palata työhön. Kuntoutus voi olla esimerkiksi koulutusta, työpaikan muutostöitä tai työvalmennusta.

  Toinen vaihtoehto olisi jäädä sairauslomalle uudelleen, mikäli henkilön työkyky ei ole parantunut sairausjakson aikana. Sairausloma ei kuitenkaan saa olla pitkittynyt, sillä sen jälkeen työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä. Jos henkilö jää pitkäaikaiselle sairauslomalle, voisi henkilön olla mahdollista hakea Kelan myöntämää kuntoutustukea, joka on tarkoitettu henkilöille, joiden työkyky on heikentynyt pitkäaikaisen sairauden vuoksi.

  Kolmas vaihtoehto olisi hakea Kelan myöntämää työttömyystukea. Työttömyystukea voi hakea siinä tilanteessa, että henkilö ei ole kykenevä tekemään töitä sairauden vuoksi ja sairauspäivärahan maksukausi on päättynyt. Hakemusta varten tarvitaan lausunto työterveyslääkäriltä tai KELA:lta, mikä osoittaa, että työkyky ei ole palautunut. Työttömyystukea voi saada enintään 500 päivää, ja sen suuruus määräytyy hakijan aiemman ansiotason perusteella.

  Joillakin aloilla on mahdollista myös hakea osa-aikatyötä, joka on tilapäistä ja sopimuksenvaraisesti järjestettyä työtä. Osa-aikatyössä työntekijä työskentelee vähemmän tunteja kuin normaali työaika. Tämä voi olla vaihtoehto henkilöille, joiden työkyky on alentunut mutta ovat silti kykeneväisiä tekemään töitä.

  Sairastuminen voi vaikuttaa elämään monin tavoin. Onneksi Suomessa on kuitenkin erilaisia tukia ja etuuksia, jotka auttavat sairauden aikana. Sairauspäivärahan jälkeen on monia vaihtoehtoja, joilla toimeentulo voi jatkua. Tärkeintä on nyt miettiä, mikä vaihtoehto palvelisi parhaiten omaa tilannetta.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.