Mitä Riskejä Yrittäjän On Kestettävä

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #3616

  +

  Mitä riskejä yrittäjän on kestettävä?

  Yrittäjän elämä on monesti hyvin epävarmaa ja täynnä riskejä. Vaikka menestyvä yritystoiminta voi tuoda mukanaan merkittäviä taloudellisia ja henkilökohtaisia hyötyjä, on tärkeää ymmärtää, että yrittäjän on myös kestettävä monia riskejä. Tässä artikkelissa käsitellään joitakin tärkeimpiä riskejä, joita yrittäjän on otettava huomioon.

  Talousriskit

  Yksi suurimmista riskeistä liittyy yrittäjän taloustilanteeseen. Yrittäjän on nimittäin oma-aloitteisesti huolehdittava yrityksensä rahoituksesta ja liiketoiminnan kannattavuudesta. Yrittäjän on myös kyettävä ennakoimaan mahdollisia taloudellisia ongelmia ja valmistautumaan niihin huolellisesti. Tärkeää on myös osata suunnitella pitkäjänteisesti yrityksen tulevaisuutta ja varautua ennakoimattomiin tapahtumiin.

  Kilpailuriskit

  Yrittäjä joutuu usein kilpailemaan samalla alalla muiden yritysten kanssa. Kilpailuriski syntyy siitä, että kilpailijat saattavat tarjota parempia hintoja, laajempaa valikoimaa tai yleisesti ottaen parempaa palvelua asiakkaille. Yrittäjän onkin oltava tarkkana kilpailijoiden toiminnan seuraamisessa ja pysyttävä kehityksen mukana, jotta oma yritystoiminta pysyy kilpailukykyisenä.

  Henkilöstöriskit

  Monissa yrityksissä henkilökunta on tärkeässä asemassa ja sen merkitys korostuu erityisesti palvelualoilla. Henkilöstöriski liittyy siihen, että yrityksiin voi tulla henkilökunnan muutoksia esimerkiksi sairastumisten tai työntekijän irtisanoutumisen myötä. Yrittäjän onkin huolehdittava siitä, että hänellä on hyvin organisoitu ja käyttökelpoinen HR toiminto, ja että henkilöstö saa riittävästi koulutusta ja kehittymismahdollisuuksia.

  Markkinariskit

  Markkinariskit liittyvät siihen, että yrityksen toiminta on hyvin riippuvainen siitä, miten markkinoilla toimitaan. Esimerkiksi talouden vaikeat ajat tai yleistynyt trendi voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan merkittävästi. Yrittäjän onkin syytä tarkastella markkinatilannetta tarkasti ja valmistautua esimerkiksi kustannusten nostamiseen tai tuotevalikoiman uudistamiseen.

  Riskien ennakointi ja hallinta

  Yrittäjän on siis tärkeää tiedostaa, että riskejä yritystoiminnassa on ja niitä on yritettävä minimoida mahdollisimman hyvin. Riskienhallintaa voidaan toteuttaa useilla tavoilla, kuten käyttämällä yritysvakuutuksia tai sen varmistamalla, että yritystoiminnan rahoitus on riittävällä tasolla.

  Riskejä vähentääkseen yrittäjän on myös tärkeää seurata asiakastyytyväisyyttä, kilpailijoiden toimintaa, yhteiskunnan muutoksia sekä markkinoiden kehittymistä jatkuvasti, jotta hän kykenee reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti mahdollisiin riskitilanteisiin.

  Päätössana

  Yrittäjän rooli on ennustaa, arvioida ja hallita mahdollisia riskejä, mutta kokemus on myös tärkeässä roolissa. Työntekijöiden palkkaaminen, tarvittavien resurssien hankinta, laajentuminen, kehittäminen ja strategian toteuttaminen vaativat kaikki hyvää riskienhallintaa. On tärkeää hyväksyä, että kaikenlaista epävarmuutta ja riskejä esiintyy, mutta yrittäjän on hyvä olla valmistautunut ja otettava riskit vastuullisesti.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.