Mitä Ovat Yt Neuvottelut

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #5125

  +

  Mitä ovat YT-neuvottelut?

  YT-neuvottelut ovat työnantajan ja henkilöstön edustajien välisiä neuvotteluita, joilla pyritään välttämään irtisanomisia, lomautuksia tai muita yhteistoimintamenettelyjä. YT-neuvotteluja käydään silloin, kun yrityksen toiminta tai taloudellinen tilanne on heikentynyt tai muuttunut niin, että henkilöstön vähentäminen tai muut toimenpiteet ovat välttämättömiä.

  YT-neuvottelut Suomessa

  Suomessa YT-neuvottelut ovat laissa säädelty velvoite, joka koskee kaikkia yli 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Työnantajan on tällöin neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa ennen kuin hän voi tehdä päätöksen esimerkiksi henkilöstön vähentämisestä tai lomauttamisesta.

  YT-neuvotteluja käydään varsin usein ja ne ovat osa suomalaista työmarkkinakulttuuria. Neuvottelut ovat tärkeitä, sillä niiden avulla yritys voi välttää tai vähentää henkilöstövähennyksiä, joita ilman se joutuisi turvautumaan kilpailukykyään tai toimintakykyään heikentäviin toimenpiteisiin.

  Miten YT-neuvottelut käydään?

  YT-neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Neuvotteluihin osallistuvat yleensä yrityksen hallintojohto, henkilöstöjohto, työntekijöiden edustajat ja mahdolliset liittojen edustajat.

  YT-neuvottelujen tavoitteena on löytää keinoja, joilla yrityksen taloudellinen tilanne saadaan kuntoon ja henkilöstön asema turvattua. Neuvotteluissa voidaan käsitellä esimerkiksi lomautuksia, irtisanomisia, palkka- ja työaikajärjestelyjä sekä muita henkilöstöä koskevia asioita.

  YT-neuvottelujen kulku vaihtelee tilanteen ja yrityksen mukaan. Yrityksen on kuitenkin neuvoteltava henkilöstön edustajien kanssa riittävän pitkään ja riittävän laajasti ennen kuin se voi tehdä päätöksen henkilöstön vähentämisestä tai muista yhteistoimintamenettelyistä.

  Mikä on YT-laki?

  YT-laki määrittää, miten YT-neuvottelut tulee käydä Suomessa. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus neuvotella henkilöstön edustajien kanssa, jos hän aikoo tehostaa tuotantoaan tai järjestää toimintansa uudelleen, mikä vaikuttaa henkilöstöön olennaisesti.

  YT-lain mukaan YT-neuvottelut on käytävä henkilöstön edustajien kanssa vähintään kuukauden kuluessa siitä, kun niistä on ilmoitettu. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava, mitä asioita neuvotteluissa käsitellään. YT-neuvottelujen kesto vaihtelee tyypillisesti muutamasta päivästä kahteen kuukauteen.

  Yhteenveto

  YT-neuvottelut ovat tärkeä osa suomalaista työmarkkinakulttuuria. Neuvotteluiden avulla voidaan välttää henkilöstövähennyksiä ja muita yhteistoimintamenettelyjä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen toimintaan ja henkilöstön asemaan. YT-neuvottelut ovat lakisääteinen velvoite Suomessa, ja niitä käydään yli 20 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä, ja niiden toteutus ja kesto vaihtelee tilanteen ja yrityksen mukaan. YT-neuvottelut kulkevat YT-lain määrittelemän kaavan mukaan, mutta ne voidaan myös käydä vapaaehtoisesti, jos se parantaa yrityksen toimintaa ja lisää henkilöstön asemaa.

  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.