Mitä Ovat Välittömät Verot

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:58 pm #762

  +

  Mitä ovat välittömät verot?

  Suomessa verotus on tärkeä osa valtion rahoitusta. Valtion kassaa kartutetaan erilaisilla veroilla, joista yksi keskeisimmistä on välittömät verot. Välittömät verot ovat kaikki ne verot, jotka kohdistuvat suoraan veronmaksajan tuloon tai varallisuuteen. Niitä ovat mm. palkka- ja eläketulot, osingot, myyntivoitot ja kiinteistöjen arvo.

  Suomessa välittömät verot jakautuvat kahteen eri ryhmään: ansiotuloverotukseen ja pääomatuloverotukseen. Ansiotuloverotus kattaa kaikki tulot, jotka saadaan työstä tai ammatinharjoittamisesta. Ansiotuloista maksetaan veroa progressiivisesti, eli veroprosentti kasvaa sitä mukaa kun tulo kasvaa. Veroprosentin alaraja on 6,5 % ja yläraja 31,75 %. Pääomatuloverotus puolestaan kattaa kaikki ne tulot, jotka saadaan esimerkiksi osakkeiden omistamisesta tai asuntojen vuokraamisesta. Pääomatuloista maksetaan yleensä tasaverokannan mukaan, joka on tällä hetkellä 30 %.

  Välittömien verojen merkitys verotulon lähteenä ei ole vähäinen. Vuoden 2020 verotilastojen mukaan ansiotuloverot kattavat noin 47 % kaikista verotuloista. Pääomatuloverot puolestaan kattavat noin 3 % verotuloista. Välittömät verot ovat siis yksi tärkeimmistä verotulojen lähteistä Suomessa.

  On tärkeää muistaa, että verotusjärjestelmä Suomessa ei ole yksinkertainen. Verotuksen määrää vaikuttaa moni eri tekijä, kuten tulojen määrä, ammatti ja ikä. Lisäksi verotusta koskevat säännöt ja määräykset voivat muuttua vuosittain, mikä tekee verotuksesta haastavan aiheen monille ihmisille.

  Välittömät verot kuitenkin ovat tärkeä osa Suomen taloutta ja yhteiskuntaa. Ne mahdollistavat mm. sosiaaliturvan, terveyspalvelut ja koulutuksen. Kun maksetaan veroja, ollaan mukana rahoittamassa yhteistä hyvää. Onkin tärkeää, että jokainen suomalainen ymmärtää, miksi veroja maksetaan ja että ne ovat osaltaan rakentamassa hyvinvointiyhteiskuntaamme.

  Yhteenvetona voidaan todeta, että välittömät verot ovat kaikki ne verot, jotka kohdistuvat suoraan veronmaksajan tuloon tai varallisuuteen. Suomessa välittömät verot jakautuvat kahteen eri ryhmään: ansiotuloverotukseen ja pääomatuloverotukseen. Välittömät verot ovat tärkeä osa Suomen verotuloja ja ne mahdollistavat yhteiskunnan peruspalvelut ja sosiaaliturvan.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.