Mitä Osallisuus Tarkoittaa

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #3836

  +

  Mitä Osallisuus Tarkoittaa?

  Osallisuus on avain käsite, joka on erittäin tärkeä yhteiskunnassamme. Useimmat ihmiset ajattelevat osallisuuden tarkoittavan sitä, että he voivat äänestää ja maksaa veroja, mutta osallisuus on paljon muutakin. Se on kokemus yhteydestä yhteisöön, tunteesta siitä, että ihmiset kuuntelevat sinua ja että olet osa jotakin suurempaa kuin yksilö.

  Osallisuudella on monta muotoa ja tulkintaa, mutta sen ydin on yhteisöllisyys. Kun ihmiset tuntevat olevansa osa yhteisöä, heidän hyvinvointinsa ja onnellisuutensa lisääntyy. Osallisuus voi tarkoittaa erilaisia asioita eri ihmisille, mutta yleisesti ottaen se liittyy seuraaviin asioihin:

  Yhteisön jäsenyys

  Osallisuus tarkoittaa usein yhteisön jäsenyyttä. Yhteisöön kuulumisen tunne on tärkeä, sillä se antaa ihmisille turvallisuutta ja vakautta. Se voi olla naapurustosi, sukusi, harrastusryhmäsi tai vaikkapa uskonnollinen yhteisö. Yhteisö tarjoaa paikan, johon ihminen kuuluu ja jossa häntä tarvitaan.

  Oikeudet ja vastuut

  Osallisuus sisältää myös oikeudet ja vastuut. Oikeudet tarkoittavat sitä, että ihmisellä on lupa tehdä jotakin, mikä tukee hänen osallisuuttaan yhteisössä. Esimerkiksi yhteisön jäsenellä on oikeus osallistua päätöksentekoon, äänestää, saada apua yhteisöltään tarvittaessa. Vastuu puolestaan liittyy siihen, että jokaisella yhteisön jäsenellä on velvollisuus auttaa muita ja tehdä yhteisöstä parempi paikka.

  Hyvinvoinnin lisääntyminen

  Osallisuuden etuna on se, että se lisää hyvinvointia. Kun ihminen tuntee kuuluvansa yhteisöön, hän voi jakaa kokemuksiaan sekä saada apua ja tukea muilta. Yhteisö voi myös tarjota mahdollisuuksia kehittää itseään sekä antaa osallistumisen tunteen, joka on tärkeää itsetunnon sekä onnellisuuden kannalta.

  Osallisuus haastavissa ilmiöissä

  Osallisuus on tärkeä myös silloin, kun yhteisö kärsii vaikeasta tai haastavasta ilmiöstä, kuten esimerkiksi korona-epidemian aikana. Näissä tilanteissa yhteisöllisyys ja osallisuus ovat avainasemassa, sillä ne antavat ihmisille tukea sekä henkistä voimaa vaikeuksien keskellä. Yhteisön jäsenet voivat toimia yhdessä, auttaa toisiaan ja jakaa kokemuksiaan.

  Yhteenveto

  Osallisuus on erittäin tärkeä käsite, joka tarkoittaa yhteisöllisyyttä ja kuulumisen tunnetta yhteisöön. Osallistuminen yhteisön toimintaan, oikeudet ja vastuut, hyvinvoinnin lisääntyminen sekä yhteisöllisyys haastavissa ilmiöissä ovat kaikki tärkeitä osia osallisuutta. Osallistuminen yhteisön toimintaan ja sen päätöksentekoon tekee yhteisöstä vahvemman ja mahdollistaa paremman tulevaisuuden.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.