Mitä Osaamista Sinulla On

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:56 pm #2019

  +

  Mitä osaamista sinulla on?

  Suomessa asuville ihmisille tärkeäksi kysymykseksi nousee aina silloin tällöin oma ammattitaito ja osaaminen. Moni pohtii, mitä kaikkea taitoa ja tietämystä kyseisellä hetkellä omaa, ja minkälaista työtä siitä voisi löytää. Tässä artikkelissa käsitelläänkin aihetta Mitä osaamista sinulla on, ja selvitetään samalla, miksi oma osaaminen on tärkeä asia elämässä.

  Osaamisen monimuotoisuus

  Ensimmäinen tärkeä asia omassa osaamisessa on huomioida sen monimuotoisuus. Osaaminen ei rajoitu pelkästään koulutukseen ja tutkintoihin, vaan siihen lasketaan myös kaikki muu hyödyllinen tieto ja taito, jota ihmisellä on. Esimerkiksi harrastusten kautta kertynyt kokemus, vapaa-ajan projektit tai jopa sosiaaliset taidot lasketaan osaksi omaa osaamista.

  Tärkeä osa työnhaussa

  Oma osaaminen nousee tärkeäksi erityisesti silloin, kun se liittyy työnhaussa etenemiseen. Työnantaja haluaa tietää, mitä osaamista hakijalta löytyy ja miten se toimii juuri kyseisessä työtehtävässä. Sen vuoksi onkin tärkeää osata tuoda oma osaaminen selkeästi esiin, sekä muistaa, että se auttaa erottumaan edukseen muista hakijoista.

  Oman osaamisen arvostaminen ja tunnistaminen on tärkeä asian myös koulutuksen tai uran valinnassa. Lähtökohtana on, että mitä paremmin tunnistat oman osaamisesi, sitä paremmin pystyt tekemään valintoja tulevaisuuden suhteen.

  Miten kehittää omaa osaamista?

  Osaaminen on sana, jota käytetään yleensä kuvaamaan valmiikoita, joita ihmisellä on jonkin asian suhteen. Kuitenkin, osaamista voi kehittää ja kasvattaa, ja se onkin tärkeää henkilökohtaisen kehittymisen kannalta. Tässä muutamia vinkkejä oman osaamisen kehittämiseen:

  1. Tutustu uusiin tietoihin ja teknologioihin. Voi olla hyödyllistä opiskella uusia ohjelmistoja tai ymmärtää teknologiaa paremmin. Tällainen osaaminen voi olla erittäin arvokas tulevaisuudessa.

  2. Harjoittele uusia taitoja. Kun ymmärrät, mitä osaamista tarvitset, voit aloittaa niiden kehittämisen. Se voi tapahtua esimerkiksi työssäoppimisen, vapaaehtoistyön tai harrastusten kautta.

  3. Rakenna verkostoja. Verkostojen kautta voit päästä tärkeisiin paikkoihin. Tämä voi tarkoittaa ystävyyssuhdetta tai ammattiyhteyttä, mutta tärkeintä on löytää ihmisiä, joiden kanssa voit kehittää tiettyjä taitoja.

  Mitä osaamista tarvitaan tulevaisuudessa?

  Tulevaisuuden osaamisvaatimukset riippuvat siitä, mihin suuntaan maailma kehittyy ja minkälaisia haasteita yhteiskunta tulee kohtaamaan. Tällä hetkellä esimerkiksi digitalisaatio on valtava muutosvoima, jota yhä useamman työn tekemiseen tarvitaan. Tämän vuoksi esimerkiksi ohjelmointiin ja teknologiaan liittyvä osaaminen tulee olemaan yhä tärkeämpää.

  On kuitenkin tärkeää painottaa, että vaikka tietynlaista osaamista voikin pitää tärkeänä tulevaisuudessa, kaikkea osaamista tarvitaan. Sosiaaliset taidot, yhteistyökumppanuus ja kommunikaatiokyvyt tulevat olemaan yhtä tärkeitä kuin teknologian hallinta.

  Johtopäätökset

  Oma osaaminen on tärkeä asia elämässä. Se auttaa erikoistumaan tietylle alalle ja se voi tuoda esiin erityispiirteitä, jotka erottavat toisista hakijoista. On tärkeää pitää mielessä, että osaaminen on laaja käsite, joka kattaa monia muita ominaisuuksia kuin vain koulutuksen tai tutkinnon. Omaa osaamista voi myös kehittää ja kasvattaa, joten tarvitsee vain löytää ne asiat, jotka onnistuvat erityisen hyvin. Ensi kerralla kun pohdit Mitä osaamista sinulla on, muista huomioida kaikki osat, joista muodostuu oma osaamisesi ja sen elinvoimaisuus tulevaisuudessa.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.