Mitä On Sananvapaus

 • Tämä aihe on tyhjä.
 • Julkaisija
  Artikkelit
 • 21 kesäkuun, 2023 klo 8:57 pm #2941

  +

  Mitä on sananvapaus?

  Sananvapaus on yksi demokratian kulmakivistä. Se tarkoittaa oikeutta ilmaista mielipiteitä, ajatuksia ja käsityksiä vapaasti ilman pelkoa rankaisuista tai häirinnästä. Suomessa sananvapaus perustuu perustuslain turvaamalle oikeudelle ilmaista itseään, joka ulottuu myös mielipiteisiin, tiedonvälitykseen ja tiedonsaantiin.

  Sananvapaus on valtavan tärkeä vapaus, sillä se mahdollistaa monipuolisen keskustelun ja mielipiteiden moninaisuuden, joista jokaisella on oikeus kuulua ja tulla huomioon otetuksi. Sananvapaus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikkea voidaan sanoa tai kirjoittaa. Se ei myöskään tarkoita sitä, että sananvapaus olisi absoluuttinen oikeus. Kaikilla vapauksilla on rajansa, jotka liittyvät toisten ihmisten oikeuksiin ja yhteiskunnan yleisiin sääntöihin.

  Sananvapaus laissa ja käytännössä

  Suomen perustuslaki turvaa jokaiselle suomalaiselle sananvapauden. Lisäksi Suomi on allekirjoittanut useita kansainvälisiä sopimuksia, joissa sananvapaus on turvattu. Näihin sopimuksiin kuuluvat muun muassa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus ja Euroopan ihmisoikeussopimus.

  Vaikka sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan peruspilareita, sen toteutumisella on Suomessakin hidasteita ja puutteita. Esimerkiksi sananvapauden toteutuminen voi olla haasteellista silloin, kun sananvapautta käytetään toisten ihmisten tai ryhmien häirintään tai syrjintään. Lisäksi yksi merkittävä haaste sananvapaudelle on nykyinen some-kulttuuri, jossa toisten ihmisten ja ryhmien arvostelu yltyy kampanjoiksi ja väkivallan uhkauksiksi asti.

  Miten tukea sananvapauden toteutumista?

  Sananvapauden toteutuminen on kaikkien vastuulla. Sananvapauden tukeminen ja edistäminen on mahdollista monin eri tavoin, esimerkiksi:

  1. Pidä kiinni hyvästä keskustelutavasta. Vaikka onkin tärkeää ilmaista oma mielipiteensä, on myös syytä kunnioittaa toisen näkökulmaa. Keskustelu on tärkeää, mutta se ei saa johtaa loukkaamiseen tai syrjivään käytökseen.
  2. Seuraa luotettavia uutislähteitä. Sananvapaus liittyy kiinteästi tiedonvälitykseen ja tiedonsaantiin. On tärkeää seurata useampaa eri lähdettä ja arvioida niitä kriittisesti.
  3. Ole aktiivinen kansalaisena. Sananvapauden edistäminen ja puolustaminen on kaikkien vastuulla. Osallistu keskusteluun, vaikuta päätöksentekoon ja tue järjestöjä, jotka edistävät sananvapautta.

  Lopuksi

  Sananvapaus on valtavan tärkeä vapaus kaikille suomalaisille. Se edistää demokratiaa, tasa-arvoa ja moniarvoisuutta. Vaikka sananvapaus on turvattu laissa, sen toteutuminen käytännössä voi olla haasteellista. On tärkeää muistaa, että yhteiskunnan tulee käyttää sananvapauden rajoittamista harkiten ja vain silloin, kun se on ehdottoman tarpeellista yleisen edun turvaamiseksi. Kaikilla meillä on vastuu puolustaa sananvapautta ja edistää sen toteutumista.
  **

 • Sinun täytyy olla kirjautuneena sisään vastataksesi tähän aiheeseen.